Елементи методики оцінки теплового стану компонентів електромеханічного перетворювача вентильного двигуна з явнополюсним статором і постійними магнітами на зовнішньому роторі

2021;
: сс. 8 - 16
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»
4
Національний університет «Львівська політехніка»

Вентильний двигун з явнополюсним статором і постійними магнітами на роторі характе- ризується достатньою простотою конструкції та технологією виготовлення і є порівняно еконо- мічнішим за асинхронні електричні машини. Водночас він забезпечує значно якісніші споживчі характеристики. За широкого використання традиційних конструктивних схем із внутрішнім ротором для безредукторного приводу низки механізмів часто виникає необхідність застосування конструкції із зовнішнім ротором. Така конструкція проста, надійна, технологічна, економічна. Методики синтезу, оптимізації та дослідження вентильних двигунів із зовнішнім ротором і постійними магнітами потребують простого і надійного методу розрахунку теплового стану основних вузлів, оскільки від цього залежать енергетичні показники та надійність такої машини.
У статті розглянуто особливості оцінювання теплового стану основних компонентів електро- механічного перетворювача вентильного двигуна з явнополюсним статором і зовнішнім ротором із постійними магнітами. Особливу увагу зосереджено на важливості такої оцінки для електроме- ханічних перетворювачів вентильних двигунів з постійними магнітами на роторі, максимально допустима робоча температура для яких обмежена невисокими значеннями. Такі магнітні матеріали, як відомо, за високих енергетичних показників істотно дешевші, однак втрачають, часто незворотно, магнітні властивості у разі перевищення температури допустимого нагрівання. З іншого боку, для цілої низки застосувань такого електромеханічного перетворювача, наприклад, мотор-колесо, поверхня охолодження ротора з постійними магнітами обмежена, що дає підстави зважати на необхідність оцінювання теплового стану основних компонентів електромеханічного перетворювача вентильного двигуна, особливо зовнішнього ротора з постійними магнітами, на всіх етапах його проєктного синтезу, оптимізації геометричних розмірів та дослідження.
Запропоновані елементи методики теплового розрахунку вентильних двигунів оберненої конструкції з постійними магнітами на роторі дають змогу із достатньою для інженерної практики точністю виконувати відповідні розрахунки цих двигунів, зокрема, для прямих приводів механізмів. Наведені в матеріалах статті елементи методики слугують базою для розрахунку теплового стану основних компонентів електромеханічного перетворювача із явнополюсним статором та зовнішнім ротором із постійними магнітами на етапах його проєктного синтезу, оптимізації та дослідження.

 1. Tkachuk V. I., Biliakovskyy I. Ye. Osoblyvosti proektuvannia ventylnykh dvyhuniv dlia lehkovahovykh transportnykh zasobiv [Features of design of brush-less DC motors for light vehicles]. Electroenergetychni ta electromehanichni systemy. Visnyk NULP No. 671, pp. 102-108, 2010 (in Ukrainian). https://vlp.com.ua/node/5088.
 2. Quanwu Li, Manfeng Dou, Bo Tan, Haitao Zhang, and Dongdong Zhao. Electromagnetic-Thermal Integrated Design Optimization for Hypersonic Vehicle Short-Time Duty PM Brushless DC Motor. International Journal of Aerospace Engineering, 2016, Volume 2016:
  https://doi.org/10.1155/2016/9725416
 3. Lu Q.-F., Zhang X.-M., Chen Y., Huang X.-Y., Ye Y.-Y., and Zhu Z. Q. Modeling and investigation of thermal characteristics of a water-cooled permanent-magnet linear motor IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 51, no. 3, pp. 2086-2096, 2015.
  https://doi.org/10.1109/TIA.2014.2365198
 4. Zaiazmin Y. N., Azwan Ismail K., Abdul Manan M. S., Atikah Haji Awang, A New Approach to Reduce the Thermal Modeling Experiment Time by Estimating the Settling Time. Applied Mechanics and Materials, vol. 660, p. 768, 2014.
  https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.660.768
 5. Sharifan, S. Ebrahimi, A. Oraee and H. Oraee Performance comparison between brushless PM and induction motors for hybrid electric vehicle applications. Intl Aegean Conference on Electrical Machines & Power Electronics (ACEMP), 2015 Intl Conference on Optimization of Electrical & Electronic Equipment (OPTIM) & 2015 Intl Symposium on Advanced Electromechanical Motion Systems, pp. 719-724, 2015.
  https://doi.org/10.1109/OPTIM.2015.7492473
 6. Dhote V. P., Lokhande M. M., Agrawal A. and Kumar B. H. Mechanical coupling of two induction motor drives for the applications of an electric-drive vehicle system 2017 National Power Electronics Conference (NPEC), pp. 330-333, 2017.
  https://doi.org/10.1109/VPPC.2008.4677686
 7. Lianbing Li, Qingyun Zhao, Guangkui Shi and Huajun Wang, Analysis of feasibility of Double-Rotor Motor applied to Hybrid Electric Vehicle. IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference, p. 1-5, 2008.
  https://doi.org/10.1109/VPPC.2008.4677686
 8. Zhu. X., Chen L., Quan L., Sun Y., Hua W. and Wang Z. A New Magnetic-Planetary-Geared Permanent Magnet Brushless Machine for Hybrid Electric Vehicle / // IEEE Transactions on Magnetics, vol. 48, no. 11, pp. 4642-4645, 2012.
  https://doi.org/10.1109/TMAG.2012.2202276
 9. Biliakovs'kyj Ihor, Rostyslav Bilovus, Lidiia Kasha, Bohdan Kopchak, Osoblyvosti rozrakhunku optymal'nykh heometrychnykh rozmiriv ventyl'nykh dvyhuniv postijnoho strumu [Features of optimum calculation of brush-less direct current motor] // Materialy III MK molodykh vchenykh EPECS-2011, Ukraina, L'viv, pp. 46-49, 2011 (in Ukrainian). http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20140.
 10. Biliakovs'kyj I. Ye., Kopchak B. L., Kopchak L. S., Tsiapa V. B. Vykorystannia nechitkykh rehuliatoriv dlia pokraschennia kharakterystyk elektropryvodiv z bezschitkovymy dvyhunamy postijnoho strumu. Elektrotekhnichni ta komp'iuterni systemy [Use of fuzzy controllers to improve the performance of electric drives with brushless DC motors], No. 3, pp. 446-447, 2011 (in Ukrainian). http://nbuv.gov.ua/UJRN/etks_2011_3_153
 11. Tkachuk V. I., Biliakovs'kyj I. Ye., Kasha L. V. Elementy optymizatsii ventyl'nykh dvyhuniv z postijnymy mahnitamy [Elements of optimization of brush-less motors with permanent magnets]. Elektroenerhetychni ta elektromekhanichni systemy, Visnyk NULP No. 707, Lviv: NULP, pp. 109-114, 2011 (in Ukrainian). http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/10869.
 12. Romanyshyn T.L. Obgruntuvannia vyboru materialu postijnykh mahnitiv dlia lovyl'nykh prystroiv [Rationale for the choice of material of permanent magnets for fishing devices ]. Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovysch. 2013. No. 1(46), pp. 143-152, 2013. (in Ukrainian) https://www.researchgate.net/publication/ 261279107_Thermal_Modeling_of_a_BLDC_Motor_for_a_Kick_Scooter.
 13. Tkachuk V. I., Biliakovs'kyj I. Ye., Prodyus V. M., Vajda B. R. Osoblyvosti teplovoho rozrakhunku elektromekhanichnoho peretvoriuvacha z iavnopoliusnym statorom i zovnishnim pasyvnym rotorom [Features of thermal calculation of the electromechanical converter with an open-pole stator and an external passive rotor ]. Visnyk NULP "Elektroenerhetychni ta elektromekhanichni systemy", No. 587, pp. 94-100, 2007.(in Ukrainian). http://ena.lp.edu.ua/handle/ntb/35505.
 14. Kasha L. Automated research system of electric drives on the basis of switched reluctance motors, The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, 2003. CADSM 2003. Proceedings of the 7th International Conference., 2003, pp. 129-136,
  https://doi.org/10.1109/CADSM.2003.1255006.
 15. Han B., Liu X., Huang Z., Zhang X. and Zhou Y. Loss Calculation, Thermal Analysis, and Measurement of Magnetically Suspended PM Machine. IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 65, no. 6, pp. 4514-4523, June 2018.
  https://doi.org/10.1109/TIE.2017.2772140