особливі умови

Формування організаційних засад державного управління в особливих умовах

Визначено базові напрями визначення особливих умов як факторів впливу на систему державного управління. Особливі умови виокремлено як прояв зовнішнього чинника реформ у системі державного управління. Проаналізовано сучасний стан реалізації інституціональної реформи в Україні та особливостей трансформації державно-управлінського механізму.

Нормативно-правове та організаційне забезпечення комплектування персоналу в Державній кримінально-виконавчій службі України

Досліджено нормативно-правове та організаційне забезпечення комплектування персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Проаналізовано
нормативно-правове забезпечення процесу комплектування персоналу установ і органів Державної кримінально-виконавчої служби України. Розглянуто поетапно процеси
комплектування персоналу у контексті внутрішніх організаційних управлінських відносин щодо кадрового забезпечення діяльності кримінально-виконавчої служби, які