гідравлічний опір

DETERMINATION OF THE PATTERN OF DUST AND AIR FLOW MOVEMENT IN VORTEX MECHANISM

At present, the problem of air pollution is a serious environmental problem that negatively affects the living conditions and health of people. The composition of atmospheric air in large industrial and urban agglomerations depends on the type of production and the level of its technology. A promising method of improving dust collectors is the creation of dust collectors, where the principles of operation of several devices are implemented.

Дослідження режимів роботи циклону з проміжним відведенням осадженого пилу

Мета. Поставлену проблему в науково – дослідній роботі можна вирішити за допомогою дослідження впливу співвідношення об‘єму газу, що проходить через пилорозвантажувальні отвори до кількості газу, що проходить через тангенціальний вхідний патрубок на гідравлічний опір і ефективність очищення в циклоні з проміжним відведенням осадженого пилу.

Дослідження гідравлічного опору прямотечійного циклону з коаксіальною вставкою

Мета. Поставлену проблему в науково – дослідній роботі можна вирішити за допомогою експериментального дослідження залежності гідравлічного опору циклону від витрат газового потоку і геометричних параметрів апарату. Актуальність роботи полягає у оптимізації конструкції прямотечійного циклону з коаксіальною вставкою по гідравлічним характеристикам апарату.