Дослідження гідравлічного опору прямотечійного циклону з коаксіальною вставкою

2020;
: 69-75
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Мета. Поставлену проблему в науково – дослідній роботі можна вирішити за допомогою експериментального дослідження залежності гідравлічного опору циклону від витрат газового потоку і геометричних параметрів апарату. Актуальність роботи полягає у оптимізації конструкції прямотечійного циклону з коаксіальною вставкою по гідравлічним характеристикам апарату. Методика полягає в тому, що визначення гідравлічного опору прямотечійного циклону з коаксіальною вставкою, конструкція якого представлена в [4] проводили за допомогою експериментальних досліджень, методика якого приведена в [5]. Гідравлічний опір під час проведення експериментальних досліджень визначався по різниці повних тисків на вході і на виході апарату. Результати. Оптимізовано конструкцію прямотечійного циклону з коаксіальною вставкою і визначено його коефіцієнт гідравлічного опору. Наукова новизна. Вперше визначено коефіцієнт гідравлічного опору прямотечійного циклону з коаксіальною вставкою. Практична значущість. Використання прямотечійного циклона  з коаксіальною вставкою з енергетичної точки зору є більш доцільне ніж протитечійних циклонів і деяких конструкцій прямотечійних циклонів.

1. Асламова В.С. Сопоставление результатов расчета коэффициента гидравлического сопротивления и потерь давления прямоточного циклона с промежуточным отбором с экспериментом// - Известия Томского политехнического университета. 2008. Т. 313. № 4, с.51-53.

2. Мисюля Д. И., Кузьмин В. В., Петров О.А. Экспериментальное и численное определение гидравлического сопротивления высокоэффективного циклона СЦН-40// - Труды БГТУ. Химия и технология неорганических веществ. 2016 - №3. – с.154-160.

3.Майструк В.В, Гаврилів Р.І, Попіль А.С., Басістий А.М.,  Оцінка енергозатрат при роботі прямотечійного циклону за допомогою програмного пакету Flow Simulation. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Харків - 2012 том 8(60). С. 28-31.

4. Дубинін А.І., Ханик Я.М., Майструк В.В., Гаврилів Р.І Прямотечійний циклон з коаксіальною вставкою. Аналіз роботи// Хімічна промисловість України, - 2005.-№3. - с.26 - 28.

5. Коузов П.А., Иофинов Г.А. Единая методика  сравнительных  испытаний  пылеуловителей для очистки вентиляционного воздуха// - Л.: ВНИИОТ ВЦСПС, 1967, -103с.

6. Кузнецов И.Е., Шмат К.И., Кузнецов С.И., Оборудование санитарной очистки газов.-К.:Техніка, 1989. -304с.