дефініції

Правова політика держави (теоретико-правовий аналіз)

У статті поданий теоретико-правовий аналіз поняття правової політики. ЇЇ позиціоновано як основний вид політики загалом, оскільки через неї відбувається державно-вольове спрямування розвитку держави у всіх сферах суспільних відносин. Узагальнено, що правова політика цивілізованих народів повинна відповідати аксіологічним принципам верховенства права, демократизму, гуманізму, законності, узгодженості інтересів окремого індивіда, суспільства та держави тощо.

Предмет юридичної компаративістики та проблеми визначення дефініцій

У статті проводиться аналіз предмету юридичної компаративістики та проблеми визначення дефініцій. Аналізується теоретична і практична значущість наукового аналізу правових дефініцій, зокрема в предметі юридичної компаративістики. Досліджується роль та специфіка юридичної компаративістики в системі юридичних наук. Також аналізується юридична компаративістика як комплексна юридична наука.