syrup

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ ВИРОБНИЦТВА ЦУКАТІВ З МОРКВИ

 Розроблено  енергоощадну  схему  виробництва  цукатів  з  моркви.  В  розробленій  схемі  впроваджено: промивання  сировини 1 %  розчином NaHCO3, зменшення витрати води на бланшування, зменшення витрати сиропу для насичення сировини цукром. Впроваджено нову технологію сушіння: цукат  сушать  у змінному  температурному  режимі,  а  саме: на початкових стадіях тепловим агентом температурою 70 0С, на завершальній стадії – тепло- вим агентом температурою 20 °С.

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НАСИЧЕННЯ ЦУКАТІВ В ПРОМИСЛОВИХ УМОВАХ

Розглянуто  процес  насичення  цукрозою  частинок  плодів  гарбуза.  Розроблено експериментальну  установку  насичення  частинок  плодів  цукром  в  умовах  інтенсивного пневматичного перемішування. Отримані кінетичні залежності насичення цукатів  та зміни концентрації  цукрового  сиропу  за  різних  температур.  Проведене  порівняння  умов  наси- чення за різних співвідношень “цукат : сироп”. Математичним узагальненням підтверджено обране  авторами  статті  співвідношення  “цукат :  сироп”.