розумне місто

Архітектура систем озер даних в галузі освіти: аналітичний огляд

Здійснено аналітичний огляд розвитку концепту Data Lakes та його застосування у різних галузях як частини рішень концепту Big data. Розглянуто наявні стандартні архітектурні рішення для організації Data Lake. Також взято до уваги спеціалізовані напрями, що потребують відмінних чи додаткових аспектів для вирішення поставлених завдань, залежно від галузі використання Data Lake. Для правильної організації Data Lake застосовують різноманітні засоби опрацювання даних, зокрема розподілені системи зберігання даних, семантичні мережі та особливо метадані.

ВБУДОВАНА ІОТ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ В ІОТ ІНФРАСТРУКТУРІ SMART CITY

Запропоновані концептуальні рішення та апаратно-програмні засоби для дистанційного керування дорожнім рухом. Обґрунтований гібридний багаторівневий підхід до реалізації ІоТ інфраструктури дозволить реалізувати масштабовані ІоТ інфраструктури з інтеграцією в хмарні технології та сервіси. Локалізація апаратно-програмних засобів керування дорожнім рухом на нижньому рівні ІоТ інфраструктури в безпосередньому наближенні до пристроїв збирання даних забезпечує формування керуючих впливів в реальному часі та розвантажує канали зв’язку на верхніх рівнях архітектури ІоТ інфраструктури.

Прототип інформаційної системи моніторингу та контент-аналізу звернень мешканців «розумного міста»

Однією із сучасних тенденцій комп’ютеризації є активний розвиток технологій «розумного міста» («Smart city»), зокрема, спрямованих на супровід адміністративних е-послуг, розроблення транспортних систем, використання екологічно чистих джерел енергії, розвиток екології, модернізацію цифрового обладнання міста, поліпшення життя у місті, пришвидшення усіх процесів міської інфраструктури. Весь цей комплекс робіт стає максимально доступним за правильного використання технології «Smart city». «Розумні міста» сприяють сталому розвитку.

Мобільна інформаційна система для моніторингу поширення вірусів у розумних містах

Була розроблена концепція створення багаторівневої мобільної персоніфікованої системи боротьби з вірусними захворюваннями, зокрема Covid-19. Використовуючи інтеграцію Інтернету речей, хмарних обчислень та технологій великих даних, система передбачає поєднання двох архітектур: клієнт-сервер та публікацію-передплату. Перевагою системи є постійна допомога при вірусних захворюваннях, а саме на стадіях спілкування, інформації та лікування.