час

Розроблення та дослідження автоматизованих методів забезпечення ефективної діяльності користувача

В роботі досліджено методи для забезпечення ефективної діяльності користувача. Розроблено структуру автоматизованої системи для підтримки продуктивності людини. Для практичної реалізації використано стек технології MEAN, описано взаємодію його компонент. Реалізовано автоматизовані методи у вигляді додатку та визначено основні його переваги.

Природно-правове обґрунтування часу

У статті досліджується природно-правове обґрунтування часу, а також часове обґрунтування природного права, що відображено в авторських дефініціях. Стверджуються, що час сприяє у набутті природно-надприродних цінностей, а проблеми людини може вирішувати онтологічно сформоване природне право, яке нею керує. У релігійному понятті часу природне право мало сакральний характер і розуміння часу диктувало формування природного права.