Розроблення та дослідження автоматизованих методів забезпечення ефективної діяльності користувача

2021;
: cc. 51 - 54
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

В роботі досліджено методи для забезпечення ефективної діяльності користувача. Розроблено структуру автоматизованої системи для підтримки продуктивності людини. Для практичної реалізації використано стек технології MEAN, описано взаємодію його компонент. Реалізовано автоматизовані методи у вигляді додатку та визначено основні його переваги.

  1. Stephen R. Covey. The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change. Simon & Schuster. – 2013. – Special Edition. – С.432
  2. Brian Tracy. Eat That Frog!: 21 Great Ways to Stop Procrastinating and Get More Done in Less. Berrett-Koehler Publishers. – 2017. – С.144
  3. Dave Todaro. The Epic Guide to Agile: More Business Value on a Predictable Schedule with Scrum. – 2019. – С. 520
  4. Євтушевська О. Тайм-менеджмент як вияв світогляду сучасної людини. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія “Економіка”. 2017. № 3(192). С. 15–18.
  5. Михайло Бакунін. Психологія - 25 працюючих технік тайм-менеджменту [Електронний ресурс] / Михайло Бакунін. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://bakunin.com/time-management- techniques/