легітимність

Напрямки законодавчого удосконалення діяльності головних управлінь юстиції

Проаналізовано діяльність Державної реєстраційної служби України та Державної виконавчої служби України. Внесено пропозиції щодо зміни окремих положень нормативно-правових актів. Надано рекомендації щодо співпраці головних управлінь юстиції з громадськістю.

Легітимність влади як правовий феномен та її прояви в умовах демократичної трансформації

У статті аналізується питання правової природи легітимності, яка є основною властивістю публічної влади в процесі взаємодії з інститутами громадянського суспільства. Вона є необхідною умовою функціонування публічної влади в умовах демократичної трансформації, яка забезпечує політичну стабільність та правопорядок в державі.