Напрямки законодавчого удосконалення діяльності головних управлінь юстиції

Authors: 

C. Олефіренко

Проаналізовано діяльність Державної реєстраційної служби України та Державної виконавчої служби України. Внесено пропозиції щодо зміни окремих положень нормативно-правових актів. Надано рекомендації щодо співпраці головних управлінь юстиції з громадськістю.

  1. З травня стартує пілотний проект щодо реалізації ДВС конфіскованого майна шляхом електронних торгів [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/news/45160.
  2. Пілотний проект електронної системи торгів арештованого майна Державної виконавчої служби [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247148643&cat_id....
  3. Система електронних торгів арештованим майном [Електронний ресурс] / ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України. — Режим доступу : http://dvs.gov.ua/mediafiles/files/setam_presentation.pdf.
  4. Стан роботи Державної реєстраційної служби України щодо підвищення рівня правових знань громадян та навичок у застосуванні законодавства під час реалізації державної політики у визначеній сфері [Електронний ресурс] : Рекомендації Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення від 21.06.2013 р. — Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/43589.
  5. Про громадські об’єднання [Електронний ресурс] : Закон України № 4572-VI від 22.03.2012 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 1. — Режим доступу : www.portal.rada.gov.ua.
  6. Семінар Система реєстрації бізнесу // Новини міжнародного співробітництва [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.drsu.gov.ua/show/1718.