відтворення

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НАУКОВО-ПРОЕКТНОГО ПРОЦЕСУ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОГО МІСТА

Висвітлено методологічні аспекти роботи архітектора в історичному середовищі, розкрито сучасні тенденції та процеси трансформації архітектурно-містобудівної структури історичних міст. Розглянуто та проаналізовано три основні підходи до їх відтворення та трансформації, що їх використовувано на теритирії Східної Європи в другій половині ХХ століття. Розкрито поняття центральної частини історичного міста як структурної одиниці міста та описано методику локалізації його межі.

ДО ПИТАННЯ ПРО АРХІТЕКТУРНИЙ ОБРАЗ ХРАМУ СВ. ТРІЙЦІ У ПЕРЕМИШЛІ

На основі аналізу іконографічних та архівних матеріалів здійснено порівняльну оцінку аргументів щодо ймовірного зовнішнього вигляду храму св. Трійці у Перемишлі. Зокрема, розглянуто питання об’ємно-просторового вирішення, планувальної структури, матеріалу будівництва.