ЙМОВІРНИЙ ВИГЛЯД ДАВНЬОРУСЬКОГО ХРАМУ СВ. ПЕТРА У ПЕРЕМИШЛІ ЗА МАТЕРІАЛАМИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2015 – 2017 РОКІВ

1
Національний університет “Львівська політехніка”

На основі матеріалів археологічних досліджень 2015-2017 років, було здійснено спробу окреслити основні риси архітектури ранньої споруди церкви св. Петра у Перемишлі, котра існувала в давньоруську добу, ймовірно між XII – XIV (поч. XV)століттями. Здійснено пошук аналогів як у будівництві періоду Галицького князівства так і місцевої архітектурної традиції, котрі за своїми характеристиками близькі до виявлених особливостей перемиської споруди. Відштовхуючись від цих даних, було виконано спробу встановити ймовірний образ втраченого об’єкту, а також вперше запропоновано варіант можливого вигляду храму. Базовими вихідними даними для цього служили: а) характер  фундаменту і матеріал, який використаного для його влаштування, б) конфігурація плану в тому вигляді в якому її можна реконструювати на підставі виявлених решток, в) інші деталі знайденіпід час археологічних розкопок Завдяки отриманим результатам виконано візуальну модель можливого зовнішнього вигляду церкви.

Диба Ю. (2005). Українські храми-ротонди Х – першої половини XIV століть. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»., С. 12

Добрянский, A. (1893). Исторія епископовъ трехъ соединеннихъ епархій, перемыльской, самборской и саноцкой отъ найдавнҍшихъ временъ до 1794 г., Львов: накладом д-ра Івана Добрянського., С.13.

Frankiv R. (2021). Chronology and architecture of St. Peter’s church in Przemysl from the Old Rus era to the XVII century. Architectural Studies, 7(2), p. 148-153. https://doi.org/10.23939/as2021.02.148

Joannis Dlugossii (1969). Annalesseu Cronicaeincliti regni Poloniae. Varsaviae, t. 2: Libb. III–IV, p. 370.

Koperski, A. (2017). Prace archeologiczne przy kościele św. Piotra w Przemyślu. Nasz Przemyśl, listopad.

Księga Ławnicza (1402-1445), wyd. J. Smołka, Z. Tyminska,  Przemysł, S. 106

Kunysz A. (1981) Prszemyśl w Pradziejach i wczesnym średnioweczu, Rzeszow: RSW «Prasa- Ksązka-Ruch» Krajowa Agencja Wydawnicza., S.129

Łękawski Т. (1906). Katedra przemyskawraz z kościołem filialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa, Przemyśl: dr. Jana Lazora., S.13-14

Orłowicz, M. (1917) Illustrierter Führerdurch Przemyśl und Umgebung, Lemberg: Verlagdes Verbandesder Polnischen Vereinein Przemyśl.

Pawłowski F. (1869). Premislia sacra, sive Series et gesta episcoporum r. I. Premisliensium, Cracoviae: Vlad. Jaworski., P. 62

Źaki  A. (1958). Topografia wczesnosredniowiecznego Przemysla. AACR. I;S. 84