Венеціанська комісія

Роль та функіонування європейської комісії «за демократію через право» в умовах утвердження сучасного конституціоналізму в Україні

В статті досліджується питання ролі Венеціанської комісії в умовах утвердження сучасного конституціоналізму в Україні. Гарантією захисту конституціоналізму являє собою покликання діяльності Венеціанської комісії. Дія Європейської комісії «за демократію через право» базується на трьох основних принципах європейської конституційної спадщини: демократії, правах людини та верховенства права, які водночас становлять основу діяльності Ради Європи.

Правовий статус парламентської опозиції в Україні та Республіки Польща: порівняльно-правовий аналіз

Механізми взаємодії державної влади та опозиції у європейських державах пройшли свій шлях становлення та розвитку. За цим критерієм держави Європи можна поділити на сталі демократії з багатолітніми традиціями та молоді демократії, становлення яких відбулося на межі 80-90-х років ХХ століття. До першої групи можна віднести Францію, Іспанію, Португалію, Великобританію, країни Бенілюксу та Скандинавські держави. До другої – держави східної Європи: Польщу, Словаччину, Румунію, Болгарію, Угорщину, держави Балтії, Чехію.