Роль та функіонування європейської комісії «за демократію через право» в умовах утвердження сучасного конституціоналізму в Україні

2022;
: 397-404

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-335-2...
Pyvovar M., Bigun N. The role and functioning of the european commission democracy through law in the conditions of approval of modern constitutionalism in Ukraine.

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет «Львівська політехніка»

В статті досліджується питання ролі Венеціанської комісії в умовах утвердження сучасного конституціоналізму в Україні. Гарантією захисту конституціоналізму являє собою покликання діяльності Венеціанської комісії. Дія Європейської комісії «за демократію через право» базується на трьох основних принципах європейської конституційної спадщини: демократії, правах людини та верховенства права, які водночас становлять основу діяльності Ради Європи. Ці принципи знаходять своє вираження в трьох ключових сферах діяльності Комісії: демократичні інститути та основні права конституційна юстиція та звичайна юстиція, вибори, референдуми та політичні партії. Комісія також поділяє стандарти та передовий досвід, прийнятий у країнах Ради Європи за її межами, зокрема в сусідніх країнах. Основним завданням Венеціанської комісії є надання державам консультацій у формі «юридичних висновків» щодо європейських стандартів та вимог законопроектів або законів, які вже діють та подаються їй на розгляд. Він також проводить дослідження та звіти з актуальних питань. Важливістю роботи Комісії здійснювати на запит органів державної влади чи Європейського суду з прав людини надаючи висновки «amicus curiae» не щодо конституційності відповідного акту, а щодо порівняльних конституційних та міжнародно-правових питань. Комісія також співпрацює з омбудсменами через висновки «amicus» омбудсменів переважно щодо законодавства, яке регулює їхню роботу. Комісія не прагне нав'язувати рішення, викладені в її висновках. Варто відзначити, що комісія використовує недирективний підхід, заснований на діалозі і ділиться досвідом і практикою держав-членів. Особливий правовий статус Комісії проявляється в тому, що її діяльність поширюється на більшість держав світу, а компетенція охоплює питання розвитку конституційних національних правових систем з урахуванням європейських стандартів. Робоча група комісії може відвідувати відповідну країну, щоб зустрітися з різними зацікавленими сторонами та якомога об’єктивніше оцінити ситуацію. Органи публічної влади також можуть подавати коментарі до проектів висновків Комісії. Підготовлені думки, як правило, враховуються зацікавленими країнами. Для України висновки Венеціанської комісії є вкрай важливими для утвердження європейського конституціоналізму  на шляху до вступу в Європейський Союз.

1. Blatuha R.I. (2019) Suchasnyi konstytutsionalizm: problemy teorii ta praktyky. [Modern constitutionalism: problems of theory and practice]. Materialy naukovoho seminaru (21 chervnia 2019 r.)  / upor. N. Ya. Lepish. Lviv: LvDUVS, 2019. 396 p. [in Ukrainian].

2. Klymenko O. I. (2016 ) Zakonodavche zakriplennia konstytutsiino-pravovoi reformy v Ukraini. [Legislative consolidation of constitutional and legal reform in Ukraine]. Journal of Kyiv University of Law. № 2. pp. 67–70. [in Ukrainian].

3. Barskyi V. R., Dvornichenko D. Yu. ( 2019) Vplyv Yevropeiskoi komisii «Za demokratiiu cherez pravo» na konstytutsiini transformatsii ta demokratychni peretvorennia v Uraini. [Influence of the European Commission "For Democracy through Law" on constitutional transformations and democratic transformations in Ukraine]. Pravo i suspilstvo. № 5. P. 3-11. [in Ukrainian].

4. Matat A. V. (2017 )Verkhovenstvo prava yak konstytutsiinyi pryntsyp. [The rule of law as a constitutional principle]. Verkhovenstvo prava ochyma pravnykiv-pochatkivtsiv : mater. Vseukr. nauk. konfer. studentiv ta aspirantiv (m. Odesa, 18 lyst. 2017 r.). Odesa, P. 57-60. [in Ukrainian].

5. Shemshuchenko Yu. (2020) Rozvytok konstytutsionalizmu v naukovomu ta praktychnomu aspektakh. [Development of constitutionalism in scientific and practical aspects]. Zbirnyk materialiv i tez Mizhnarodnoi onlain-konferentsii. Kyiv: P.162-164.[in Ukrainian].

6. Holovatyi S. (2011)Triada yevropeiskykh tsinnostei - verkhovenstvo prava, demokratiia, prava liudyny - yak osnova ukrainskoho konstytutsiinoho ladu. [The triad of European values - the rule of law, democracy, human rights - as the basis of the Ukrainian constitutional order]. Pravo Ukrainy. № 5. P. 159 - 174.[in Ukrainian].

7. Fedorova A. (2011) Venetsianska komisiia ta Ukraina: pravovi aspekty spivpratsi. [Venice Commission and Ukraine: legal aspects of cooperation]. Pravo Ukrainy. № 7. P. 130 – 138.[in Ukrainian].

8. Serhiy Holovaty (2020 )Backbone of the Rule of Law: The decisive contribution of the Venice Commission in Ukraine. Venice Commission thirty-year quest for democracy through law. Lund. 2020. P. 339-364 [in English].

9. Dubas V.V. (2022) Vplyv praktyky Yevropeiskoi komisii «Za demokratiiu cherez pravo» na rozvytok konstytutsionalizmu v Ukraini [The impact of the practice of the European Commission "For Democracy through Law" on the development of constitutionalism in Ukraine]. dys. na zdob. d-ra filos. Lviv. Natsionalnyi u-t im. I.Franka, Lviv 2022. 284 p. in Ukrainian].

10. Krusian A. R. (2010) Suchasnyi ukrainskyi konstytutsionalizm [Modern Ukrainian constitutionalism]. Monohrafiia. Kyiv: Yurinkom Inter. 560 p.[in Ukrainian].