освітня програма

ПОРІВНЯННЯ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК КРИТЕРІЇВ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ У ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У статті наведені результати порівняльних експертних досліджень з метою встановленні вагомості застосовуваних національних критеріїв якості освітньої програми (КЯОП) закладів вищої освіти (ЗВО). Для цих досліджень застосовано групове експертне оцінювання вагомості КЯОП для освітньої програми (ОП) у галузі комп’ютерно-інтегрованих технологій. До проведення такого оцінювання залучено професорсько-викладацький склад двох університетів: Державного університету телекомунікацій (Україна) і Технічного університету Яс імені Георге Асакі (Румунія).

GROUP EXPERT EVALUATION OF QUALITY CRITERIA OF THE EDUCATIONAL PROGRAM FOR THE FIELD OF METROLOGY AND INFORMATION-MEASURING TECHNIQUE

The article's urgency of researching the importance of the applied national criteria for the quality of the educational program (CQEP) for higher education institutions (HEI) was established. The approach to group expert assessment of the weight of CQEP for the educational program (EP) in the field of metrology and information-measuring technique was studied. Members of one of the sectoral expert councils on technical specialties are involved in carrying out such assessments.

Прототип інформаційної системи аналізу структурно-логічних схем освітніх програм

Наведено результати аналізу поточної ситуації використання системних рішень для створення та удосконалення освітніх програм. Впродовж аналізу та дослідження предметної області визначено фактори, що впливають на всебічний розвиток студента, виявлено зв’язок із цими факторами та навчальними планами. Проаналізовано основні терміни, ключові поняття цієї предметної області та їх вплив та важливість.