Перша Світова війна

ПРИФРОНТОВІ ПОДІЛЬСЬКІ МІСТА І МІСТЕЧКА ПІД ЧАС ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА БУДИНКІВ ШТАБІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ФРОНТУ У КАМ’ЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКОМУ ТА ПРОСКУРОВІ

В статті поверхнево подана інформація про стан прифронтових подільських міст та містечок під час Першої (Великої) світової війни. Подано документи про руйнування будинків у перші дні взяття Кам’янця-Подільського австрійськими військами. Використано план міста Кам’янця-Подільського 1905 року, на якому позначені будинки, де розквартировувались штаби дивізій Південно-Західного фронту у 1915-1916 рр.

УКРІПЛЕННЯ ГРУПИ ЛИСА ГОРА МИКОЛАЇВ- РОЗВАДІВСЬКОГО ПЕРЕДМОСТОВОГО УКРІПЛЕННЯ

В статті розглядається одна з груп укріплень ІІІ-го етапу
будівництва Миколаїв-Розвадівського передмостового укріплення (тет де пон), яка
мала назву Gruppe Lysa gora (Група Лиса гора). Фортифікації групи «Лиса гора» зараз
перебувають під загрозою знищення через активний розвиток господарської
діяльності з розробки родовищ піску у відкритих кар’єрах. Метою статті є введення
в науковий обіг інформації про одне з ключових укріплень Миколаїв-Розвадівського тет
де пону, пропозиції подальшого використання цього об’єкта культурної спадщини