УКРІПЛЕННЯ ГРУПИ ЛИСА ГОРА МИКОЛАЇВ- РОЗВАДІВСЬКОГО ПЕРЕДМОСТОВОГО УКРІПЛЕННЯ

1
кафедра архітектури та реставрації НУЛП
2
The State Historical and Cultural Preserve in the Town of Belz
3
Kiss Architektur ZT GmbH, Wien

В статті розглядається одна з груп укріплень ІІІ-го етапу
будівництва Миколаїв-Розвадівського передмостового укріплення (тет де пон), яка
мала назву Gruppe Lysa gora (Група Лиса гора). Фортифікації групи «Лиса гора» зараз
перебувають під загрозою знищення через активний розвиток господарської
діяльності з розробки родовищ піску у відкритих кар’єрах. Метою статті є введення
в науковий обіг інформації про одне з ключових укріплень Миколаїв-Розвадівського тет
де пону, пропозиції подальшого використання цього об’єкта культурної спадщини

Австрійська військова топографічна мапа в масштабі 1:75000, лист ZONE 7 COL XXX
Mikolajow und Bobrka, видання 1879 року.
Linearskizzen der in der Bauperiode 1913/1914 hergestellten Objekte des Brueckenkopfes in
Mikolajow a/D. 1:2500 (Звіт перевірки Генеральної Інженерної Інспекції /General Genie
Inspektion.). Відень, 20 червня 1914 року. ÖStA/KA MBeh GGI Nr. 630 res. ex 1914. Австрійський
Державний Архів. – збірний лист схем укріплень, збудованих у 1913 році в Миколаївському
передмостовому укріпленні.
Белой, А., 1929. Русская армия в великой войне. Галицийская битва. Москва-Ленинград.
Войтович, Л., 2019, Загадки фортеці «Миколаїв». Громада, 26 лютий 2019 р.
Войтович, Л., 2019, Форт «Тарандов» фортеці Миколаїв. Громада, 10 березень 2019 р.
Корчинський, О., 2011, Про печерні комплекси в місті Миколаєві на Львівщині та його
околицях. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 15. Львів, с.232-256.
Литвин, М. 1998. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. Львів: Інститут українознавства
НАНУ ім. І.Крип’якевича, Інститут Центрально-Східної Європи.
Ющенко, М., 2014, Австрійські укріплення в Галичині. Воєнна історія України. Галичина
та Закарпаття. Зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук. військово-історичної заочної
конф., 5, 6 червня 2014 р. Київ: Нац. військово-історичний муз. України, с.113-117.
Ющенко, М., 2014, Дністровський сектор галицької лінії укріплень. Археологія &
Фортифікація України. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції.
Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», с. 253-259.
Ющенко, М., 2015. Печерні Сховища Миколаївського тет-де-пону. Археологія &
Фортифікація України. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції.
Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», с.226-230.
Ющенко, М., Петрик, В. та Піняжко, Т., 2019, Миколаїв-Розвадівське передмостове
укріплення 1854-1914 рр. (brukenkopf Mikolajow-Rozwadow). Збірник матеріалів Археологія &
Фортифікація України. Кам’янець-Подільський, с.165-171.