БПЛА

Енергоефективний RANSAC алгоритм для детектування площин в хмарі точок

Автоматичні системи контролю мобільними роботам досягають більшої ефективності за рахунок використання робастних алгоритмів навігації на основі оптичних датчиків, які формують тривимірну карту навколо об’єкту керування. Робота таких алгоритмів, зазвичай, призначена для: детектування ключових об’єктів навколишнього середовища; пошуку попередньо визначених об’єктів для релокації власного положення робота. Для вирішення проблеми детектування об’єктів з хмар точок існує багато різних підходів, але більшість з них мають високу обчислювальну складність.

Використання зображень, отриманих з БПЛА, для побудови ЦМР прируслових територій зі складними гідроморфологічними характеристиками

Метою роботи є дослідження точності побудови ЦМР прируслових територій із використанням матеріалів БПЛА. Одним із важливих питань гідрологічного моделювання затоплень є високоточне створення ЦМР. За складного типу рельєфу, який пов’язаний із меандруванням русла річки, запропоновано для створення ЦМР використовувати знімання з БПЛА.

MODELING A NETWORK OF UNMANNED AERIAL VEHICLES

The research concerns the methods of UAV group control in networks with duplex communication between nodes built on the "client-server" architecture. Such systems belong to self-organized networks with variable topology. It is important to study the allowable parameters of deviation from the task in the management of a group of UAVs and analysis of the network topology for the group flighting. The network was optimized according to the Ant Colony algorithm ACO.