група осіб

Oб’єктивнi oзнaки cпiвучacтi у кримінальному правопорушенні

Стаття присвячена аналізу об’єктивних ознак співучасті у кримінальному правопорушенні.

Доведено, що пiвучacть є тiльки тaм, дe в злoчинi бepуть учacть двi i бiльшe ociб, пpичoму кoжнa з циx ociб пoвиннa бути нaдiлeнa oзнaкaми cуб’єктa кримінального правопорушення – тoбтo бути фiзичнoю ocoбoю, ocуднoю i дocягти вiку кpимiнaльнoї вiдпoвiдaльнocтi. Caмe тoму i вчинeнням дeкiлькoмa ocoбaми єдинoгo кримінального правопорушення cлiд ввaжaти тiльки винну дiяльнicть cуб’єктiв кримінального правопорушення.

Група осіб за попередньою змовою, група осіб та організована групи: питання розмежування

Анотація. Стаття присвячена розмежуванню понять група осіб за попередньою змовою, група осіб та організована група.

Доведено, що чимало труднощів у юридичній науці викликає розмежування групи осіб за попередньою змовою і організованої групи. Зважаючи на це, вважаємо за доцільне встановити відмінності між цими формами співучасті через розкриття ознак групи осіб за попередньою змовою і організованої групи.

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА ВЧИНЕНОГО ГРУПОЮ ОСІБ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНЬОГО

Процес успішного розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості залежить безпосередньо від того, наскільки правильно та чітко була встановлена криміналістична характеристика кримінального правопорушення. У тих випадках, коли кримінальне правопорушення вчинене групою осіб, а ще й щодо неповнолітньої особи, при розслідуванні у слідчих виникає багато труднощів. Тому важливо надати правильну характеристику цьому кримінальному правопорушенню, та надати відповіді на деякі запитання.