Група осіб за попередньою змовою, група осіб та організована групи: питання розмежування

2021;
: 145-152

Maskovita M. "Preliminary group of persons, group of persons and organized groups: distinction of issues"
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-432-2021/preli...

1
систент кафедри кримінального права і процесу Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» кандидат юридичних наук

Анотація. Стаття присвячена розмежуванню понять група осіб за попередньою змовою, група осіб та організована група.

Доведено, що чимало труднощів у юридичній науці викликає розмежування групи осіб за попередньою змовою і організованої групи. Зважаючи на це, вважаємо за доцільне встановити відмінності між цими формами співучасті через розкриття ознак групи осіб за попередньою змовою і організованої групи.

Розкривати зміст ознак групи осіб за попередньою змовою є зайвим. А розкрити зміст ознак організованої групи можливо завдяки аналізу ч. 3 ст. 28 КК України.

Відповідно до цієї норми закону кримінальне правопорушення визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

З наведеного законодавчого визначення можна виділити такі ознаки, які породжують дискусії серед науковців про складність розмежування групи осіб за попередньою змовою та організованої групи, як стійкість та кількість учасників злочинного об’єднання.

Кількість учасників групи за попередньою змовою і організованої групи не викликає труднощів ні в науці кримінального права, ні у судовій практиці. Так, у групі осіб за попередньою змовою можуть діяти дві або більше особи, які наділені ознаками суб’єкта кримінального правопорушення. А для організованої групи КК України передбачає необхідність об’єднання зусиль не менш як трьох суб’єктів кримінального правопорушення.

А щодо іншої ознаки – стійкості, то вона зумовлює проблеми на практиці. Зокрема, у такому її прояві, як кількість кримінальних правопорушень, про вчинення яких домовляються співучасники. Через це варто встановити відмінності стійкості досліджуваних форм співучасті.

Так, стійкість групи осіб за попередньою змовою, на відміну від стійкості організованої групи, не є обов’язковою ознакою. Проте, зважаючи на те, що між змовою учасників групи осіб за попередньою змовою до вчинення групового кримінального правопорушення існує певний відрізок часу, протягом якого група не розпадається, можна також стверджувати про те, що стійкість все-таки існує і в цій формі співучасті. Але це різного рівня і різної якості стійкість.

Стійкість групи осіб за попередньою змовою від стійкості організованої групи відрізняється тим, що у першій формі утворення злочинного об'єднання ще не закінчено і її склад не стабілізувався. Стійкість організованої групи полягає у її стабільність, сталість її складу. Однак основна відмінність полягає в тому, що спільна злочинна діяльність розрахована на тривалий час.

1. Zahorodnykov N. (1967). O predelakh uholovnoy otvet·stvennosty[On the limits of criminal liability]. Sovetskoe hosudarstvo y pravo. № 7. Pp. 38-41 2. Holovkin O. (2007). Hrupova zlochynnistʹ: spetsyfika vynyknennya i rozvytku, mekhanizmy poperedzhennya[Group's malignity: the specifics of the determination and development, the mechanisms of improvement]. K. : In-t zakonodavchykh peredbachenʹ i pravovoyi ekspertyzy, 204 p. 3. Fris P. (2009). Kryminalʹne pravo Ukrayiny. Zahalʹna chastyna[Criminal law of Ukraine. The part is hidden]. K. : Atika, 394 p. 4. Kvasha O. Spivuchastʹ u zlochyni: sutnistʹ, struktura ta vidpovidalʹnistʹ[Speech in the evil: day, structure and performance]: dys. ... doktora yuryd. nauk : 12.00.08 / O. O. Kvasha. K., 2013. 286 p. 5. Mytrofanov I. Spivuchastʹ u zlochyni[The sound of the evil]. Odesa : Feniks, 2012. 205 p. 6. Khavronyuk M. Oznaky i ponyattya orhanizovanoyi hrupy ta zlochynnoyi orhanizatsiyi (kryminalʹno-pravovyy aspekt)[ Signs and understanding of an organized group and evil organization (criminal-legal aspect)]. Pravo Ukrayiny. 2000. № 4. Pp. 59-64. 7. Kalmykov P. Uchebnyk uholovnoho prava. Chastʹ Obshchaya. [Textbook of criminal law. Part General]. SPb : b/v., 1866. 311 p. 8. Zharovsʹka H. Spivuchastʹ u zlochyni za kryminalʹnym pravom Ukrayiny [Spіvuchast u zlochina for the criminal law of Ukraine]: dys. … kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.08 / Zharovsʹka Halyna Petrivna . K., 2004. 205 p. 9. Mykhaylenko D. Pidstavy kryminalʹnoyi vidpovidalʹnosti za khabarnytstvo (davannya ta oderzhannya khabara) [Pidstavi of criminal vidpovidalnosti for habarnstvo (davannya and obsession habar)]: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.08. / D.H. Mykhaylenko. O., 2009. 19 p. 10. Kuznetsova N. Souchastye v prestuplenyy. Rossyyskoe uholovnoe pravo. Obshchaya chastʹ. [Complicity in a crime. Russian criminal law. A common part.]/ Pod red. V.N. Kudryavtseva y A.V. Naumova. M.: Nauka, 1997. 587 p.