дистанційне керування

Принцип побудови кіберфізичної системи контролю роботи розумної теплиці

Кіберфізична система – це механізм, що контролюється або відстежується комп’ютерними алгоритмами і тісно пов’язаний з інтернетом і взаємодією з фізичним світом. Система описує поєднання між собою трьох основних компонентів : фізичного світу, програмного алгоритму і інтернету. На основі цих компонентів розроблено принципи побудови системи контролю роботи розумної теплиці, описане середовище розробки з його функціями і можливостями. Запропоновано алгоритми запуску і налаштування програми з поясненнями ключових моментів в роботі системи.

Кіберфізична система автономного поливу з дистанційним управлінням

У сучасних реаліях темп життя людей набагато вищий, ніж 30 років тому, і він все ще зро- стає. При цьому кількість інформації також зростає. Цю інформацію слід обробляти постійно, щодня, щойно вона надходить. Обсяги виробництва також не стоять на місці. Такий живий ритм життя вимагає послідовності та безперервності процесу. І ці процеси має забезпечити людина.

Система дистанційного моніторингу та керування кліматичними параметрами приміщень в процесі промислового виробництва

На основі проведених досліджень та порівняльного аналізу існуючих систем запропонований і розроблений алгоритм дистанційного моніторингу та керування технологічного процесу за допомогою IoT технологій. Розглядається система з гнучкими алгоритмами, в якій поєднані різні протоколи передачі даних з використанням Wi-Fi технології, що дає змогу використовувати такого типу системи у будь-якій галузі безпечно з високою швидкодією, енергоефективністю та без затрат на лінії зв’язку.