хлороформний екстракт

ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ ДІЇ ХЛОРОФОРМНОГО ЕКСТРАКТУ ТРАВИ FICARIA VERNA

Наведено результати дослідження хлороформного екстракту трави Ficaria verna, зокрема хімічний склад та антиоксидантну активність. Ідентифіковано 38 летких сполук: вищі жирні кислоти, естери жирних кислот, моноциклічні та біциклічні монотерпеноїди, насичені вуглеводні (алкани) тощо.  Встановлено, що хлороформний екстракт проявляє антиоксидантну дію. Крім того, значний вміст біологічно активних речовин у ліпофільній леткій фракції Ficaria verna. свідчить про перспективи подальших досліджень.