поляризаційна залежність

Залежність корозії обладнання установок гасіння коксу від якості біохімічно очищених вод коксохімічного виробництва

Досліджені процеси корозії сталей у біохімічно очищених водах установок гасіння коксу. Проведено гравіметричні дослідження зразків сталей за 373 і 773 K, що дало змогу встановити, що при нагріванні сталей Ст.3 і 12Х1МФ з подальшим охолодженням у воді спостерігається різний характер їх корозійного руйнування. Описано типи корозії, які виникають при контакті вуглецевих і легованих сталей з біохімічно очищеними водами коксохімічних підприємств, що були оброблені гідроксидом натрію.

Дослідження впливу бутанолу на анодну поведінку міді у розчинах фосфатної кислоти

Досліджена анодна поведінка міді у електролітах на основі фосфатної кислоти і бутанолу. Аналіз одержаних поляризаційних залежностей дозволив встановити ділянки знаходження міді у активному і пасивному стані та суміщеного протікання процесів розчинення міді і виділення кисню. Встановлено, що бутиловий спирт є інгібітором електродних процесів на міді і сприяє різкому зниженню густин струму у діапазоні потенціалів аноду до початку виділення кисню.

Дослідження ізолюючих властивостей оксидних плівок, отриманих на сплаві ti6al4v у розчинах тартратної кислоти, методом електрохімічного декорування міддю

Представлені результати дослідження особливостей формування оксидних плівок на сплаві Ti6Al4V у розчинах тартратної кислоти. Показано, що характер формувальних залежностей сплаву обумовлюється анодною густиною струму. За  ja < 0,5 А•дм–2 суцільна оксидна плівка на поверхні сплаву не утворюється і задане значення кінцевої напруги на комірці не досягається. При підвищенні до  ja > 0,5 А•дм–2 формувальні залежності мають лінійний характер, що свідчить про утворення малопористих плівок.