шрифт

Розроблення каліграфічного шрифту для української абетки

Розроблено рукописний шрифт, що належить до групи декоративних шрифтів. Проведено класифікацію комп’ютерних шрифтів. Написано абетку кирилиці: рядкові і прописні літери, знаки пунктуації, цифри, які потім відскановано та обмальовано у векторному редакторі CorelDraw. Їх вміщено у редактор шрифтів Fontlab. Побудовано альтернативні символи та показано можливість їх підключення.

ТИПОГРАФІКА СЛОГАНІВ У КОМЕРЦІЙНІЙ РЕКЛАМІ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ

Введено в науковий обіг фактологічні та аналітичні матеріали про типографіку слоганів у комерційній рекламі на теренах України у 2020-х роках. Тема актуальна, позаяк, реклама – двигун сучасної торгівлі в галузі виробництва товарів та надання послуг, то ж розробка вдалого рекламного слогана є базовою потребою для розвитку бренду будь-якого підприємства. Проте, незважаючи на швидкий розвиток графічного дизайну в Україні, на сьогоднішній день існує незначна кількість наукових досліджень в сфері типографіки шрифтів при розробці слоганів в комерційній рекламі.

ОБРАЗОТВОРЧО-ШРИФТОВА КОМПОЗИЦІЯ У ГРАФІЧНІЙ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАКОВАННЯ

Стаття висвітлює актуальні проблеми пошуку нових способів застосування шрифту та візуального образотворчого  елементу в проєктно-дизайнерській методиці пошуку композиційної  цілості розробки  графічної ідентифікації  для пакування споживчих товарів. Розглянуто позиціювання  та роль авторського креативного мислення у вирішенні доцільного синтезу формотворення та  оптимальної  зручності, стилістичної актуальності, маркетингової успішної  складової для розробки паковання  продукції товарів із зоосегменту.