ТИПОГРАФІКА СЛОГАНІВ У КОМЕРЦІЙНІЙ РЕКЛАМІ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ

1
Національний університет «Львівська політехніка» кафедра дизайну та основ архітектури
2
Associate Professor of the Department of Design and Architecture Fundamentals Lviv Polytechnic National University, Lviv
3
Lviv Polytechnic National University

Введено в науковий обіг фактологічні та аналітичні матеріали про типографіку слоганів у комерційній рекламі на теренах України у 2020-х роках. Тема актуальна, позаяк, реклама – двигун сучасної торгівлі в галузі виробництва товарів та надання послуг, то ж розробка вдалого рекламного слогана є базовою потребою для розвитку бренду будь-якого підприємства. Проте, незважаючи на швидкий розвиток графічного дизайну в Україні, на сьогоднішній день існує незначна кількість наукових досліджень в сфері типографіки шрифтів при розробці слоганів в комерційній рекламі. Зокрема, в науковій літературі досі відсутні рекомендації щодо розробки типографіки слоганів у рекламі, зокрема, комерційній. Тому, метою даної публікації – є висвітлення теоретичних матеріалів, котрі заповнять цю прогалину. Проаналізовано особливості типографіки, як інструменту вирішення функціональних та естетичних аспектів у дизайні рекламної продукції. На основі досліджень оцінено вплив рекламних слоганів, розглянуто застосування різних шрифтових моделей. Ґрунтуючись на отриманих даних, в результаті було винесено найбільш часто використовувані та візуально виразні методи, які практикуються в типографіці слоганів на теренах України. Виявлено, що більшість респондентів: звертають увагу на комерційну рекламу, проте, нейтрально відносяться до будь-якого інструменту реклами і купують товар, покладаючись лише на власну оцінку його якості, тому, рідко піддаються рекламному впливу. Водночас, 95% опитуваних знають, що таке слоган і вважають, що несвідомо деякі з слоганів реклами впливали на покупку товару. Більшість респондентів звертають увагу на написання текстів і, зокрема, на самі шрифти, проте, увагу саме типографіці слоганів приділяють менше половини осіб, при цьому більшість опитуваних погоджується з твердженням, що правильно підібрані шрифти в слоганах комерційної реклами впливають на настрої споживачів. Встановлено, що більшість респондентів надали перевагу: поєднанню в комерційній рекламі обох складових: і вдалої шрифтової композиції слогана, і цікавого візуального ряду; розташуванню шрифтової композиції слогана вгорі по середині, позаяк, таке композиційне вирішення на їх думку найбільше привертає увагу; розміщенню слогана справа від логотипу, оскільки його легше прочитати з першого разу; гармонійному поєднанню змісту та стилізації шрифту; шрифтам у стилі старослов’янських шрифтових гарнітур і знають, як виглядає шрифт «Рутенія» В. Чебаника; середнім за товщиною шрифтам; лаконічним літерам без засічок і зайвих елементів; шрифтам без засічок, однакової товщини; літерам із сильним нахилом, що близькі до рукописного накреслення; класичному шрифту із засічками Times New Roman; шрифтам нейтрального кольору, чорно-білим, з градаціями сірого; шрифтовій композиції білого кольору на червоному фоні.

Бабкіна О. І., Галишич Р. Я., Мер’є О. В. (2022). Метафоричне образотворення соціофобії та її вирішення у шрифтових композиціях соціальної реклами. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 52, т. 1. С. 65–72. doi: 10.24919/2308-4863/52-1-8

Галишич Р. Я., Крохмаль В. В., Мер’є О. В. (2022). Актуальність застосування каліграфічного українського письма в сучасному графічному дизайні. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 34, т. 1. С. 50–58. doi: 10.24919/2308-4863/34-1-8

Слушаєнко В. Є., Сєрик М. П. (2012). Слоган як інструмент соціальної реклами. Вісник НТУУ «КПІ». № 3 (15). С. 118–121.

Ісмайлова М. С. (2019). Візуально-образна мова типографіки у дизайні поліграфічних видань періоду раннього модернізму : автореф. дис. … канд. мист. : 17.00.07 / Харків. 20 с.

Ісмайлова М. С. (2016). Шрифт як основний засіб формоутворення візуально-образної мови типографіки в дизайні поліграфічної рекламної продукції періоду раннього модернізму. Вісник ХДАДМ. № 5. Харків. С. 24–32.

Мітченко В. (2018). Каліграфія. Взаємовпливи шрифтів: теорія і практика; кирилиця і латиниця; історія і сучасність. К. : Laurus. 288 с.

Чебаник В. (2007). Рідній мові – зримий образ: [проект видатного графіка]. Українська культура. № 1. С. 19–21.