постправда

Чинники і тенденції посилення проявів постправди у сучасній політичній практиці. (Науково-дослідницька стаття)

Проаналізовано комплекс чинників та тенденцій, що зумовлюють посилення проявів постправди у сучасному політичному процесі та свідчать про це. Наголошено, що раніше у політиці зустрічалися лише окремі прояви постправди. Визначено головних суб’єктів поширення постправди, а також проблеми, які зумовлені цим феноменом. Наголошено, що на сучасному етапі серед факторів посилення постправди ключовими є: соціально-технологічні, політичні, економічні та наукові. З’ясовано взаємопов’язані тенденції, які перешкоджають отримувати правдиву інформацію та посилюють феномен постправди.