Чинники і тенденції посилення проявів постправди у сучасній політичній практиці. (Науково-дослідницька стаття)

https://doi.org/10.23939/shv2022.01.013
Надіслано: Лютий 10, 2022
Прийнято: Квітень 08, 2022
Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

Проаналізовано комплекс чинників та тенденцій, що зумовлюють посилення проявів постправди у сучасному політичному процесі та свідчать про це. Наголошено, що раніше у політиці зустрічалися лише окремі прояви постправди. Визначено головних суб’єктів поширення постправди, а також проблеми, які зумовлені цим феноменом. Наголошено, що на сучасному етапі серед факторів посилення постправди ключовими є: соціально-технологічні, політичні, економічні та наукові. З’ясовано взаємопов’язані тенденції, які перешкоджають отримувати правдиву інформацію та посилюють феномен постправди. Йдеться про такі з них, як: поширення та зростання впливу дезінформації і пропаганди; заперечення усталених наукових тверджень; подання особистої віри та досвіду вище фактів та доказів; зниження довіри до офіційних джерел інформації; фрагментація та поляризація споживання інформації тощо. Наголошено, що загалом всі ці чинники та тенденції спільно формують атмосферу, в якій важко досягнути інтелектуальних цінностей (істини, точності, справедливості та відкритості). Відтак, попри те, що феномен постправди історично не новий, його масштаби – нинішні та майбутні – можуть бути значнішими, аніж раніше. Визначено необхідність комплексних досліджень проявів постправди у сучасному політичному дискурсі, пошуку моделей мінімалізації їх негативного впливу, з’ясування ролі сучасного політичного знання та фактів, які уможливлять діалог та краще розуміння між політичними елітами та масами.

 

 

Barzilai, S., Chinn, A. C. (2020). A review of educational responses to the "post-truth" condition: Four lenses on "post-truth" problems. Educational Psychologist, 55(3), 107-119. 
https://doi.org/10.1080/00461520.2020.1786388

Bimber, B., Gil de Zúñiga, H. (2020). The unedited public sphere. New Media & Society, 22(4), 700-715. https://doi.org/10.1177/1461444819893980

Carrera P. (2018). The stratagems of post-truth. Revista Latina de Comunicación Social, 73, 1469-1482. Retrieved from http://www.revistalatinacs.org/073paper/1317/76en.html

Herzinger, Richard (2019). Success of extremist anti-Western movements is the result of disinformation influence. [In Ukrainian]. Ukrainian Week. Retrieved from https://tyzhden.ua/News/237466

Hopkin, J., Rosamond, B. (2017). Post-truth Politics, Bullshit and Bad Ideas: "Deficit Fetishism" in the UK. New Political Economy, 23(4), 1-15. https://doi.org/10.1080/13563467.2017.1373757

Movchan, A. (2019). Post-truth - what is it? [In Russian]. Time and Money. Retrieved from https://www.e-vid.ru/kultura/020619/postpravda-chto-eto-takoe

National Security in the Era of Post-Truth and Fake News. (2019). The Institute for National Security Studies. Retrieved from https://www.inss.org.il/publication/national-security-in-the-era-of-post-truth-and-fake-news/

Nayef Al-Rodhan. (2017). Post-Truth Politics, the Fifth Estate and the Securitization of Fake News. Global Policy Journal. Retrieved from https://css.ethz.ch/en/services/digital-library/articles/article.html/cf02167f-4633-41dc-a857-a4da299b9306

Waisbord, S. (2018). The elective affinity between post-truth communication and populist politics. Communication Research and Practice, 4(1), 17-34. https://doi.org/10.1080/22041451.2018.1428928

WHO. (2020). Munich security conference (WHO director-general speech). Retrieved from https://www.who.int/director-general/speeches/detail/munich-security-conference

Woke and 'post-truth' added to Oxford English Dictionary. (2017). BBC. Retrieved from https://www.bbc.com/news/newsbeat-40414375

Word of The Year 2016 Is.... (2016). Oxford Dictionaries. Retrieved fromhttps://www.lexico.com/definition/post-truth