митні платежі

Митний режим тимчасового ввезення: аналіз законодавства та подальші перспективи розвитку

Це дослідження присвячене аналізу митного режиму тимчасового ввезення, який визначається як тимчасове ввезення товарів на митну територію без сплати податків і зборів. Автори аналізують правове регулювання цього режиму в контексті міжнародних торговельних відносин та національного законодавства.

Адміністрування митних платежів: концептуальний базис в стратегіях розвитку підприємств

Розвинуто концептуальний базис адміністрування митних платежів у частині уто- чнення змісту зазначеного поняття та виокремлення його характерних ознак. Встанов- лено, що у теорії оподаткування адміністрування митних платежів розглядають най- більш поширено як процес збирання, обчислення, контролю та сплати цих видів податкових платежів.