пам’ятка культурної спадщини

ЯК НАМ ВИЗНАЧАТИ ЗОНИ ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК

Стаття присвячена питанням визначення меж і режимів використання зон охорони нерухомих пам’яток культурної спадщини в Україні. Актуальність означеної проблематики породжена як об’єктивною складністю й неоднозначністю самої предметної сфери, так і недостатніми знаннями «матеріальної частини» серед тих, хто практикує на цьому полі. Підкреслено необхідність урахування як базового чинника не самої пам’ятки, а її території. Розглянуто особливості визначення зон охорони пам’яток різних видів і типів.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОГО МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА У ПОЛОНІ СТАРИХ ПОМИЛОК

Стаття присвячена аналізу актуальної ситуації зі збереженням і регенерацією історичного міського середовища. Проаналізовано засоби і процедури, які для цього застосовуються. Зроблено висновок про значну деградацію цієї сфери протягом останніх 20 років. Це проявилося в тому, що тепер історико-архітектурний опорний план залишився фактично єдиним документом, який захищає традиційний характер середовища історичного міста.