ЯК НАМ ВИЗНАЧАТИ ЗОНИ ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК

1
Інститут культурної спадщини, м. Київ

Стаття присвячена питанням визначення меж і режимів використання зон охорони нерухомих пам’яток культурної спадщини в Україні. Актуальність означеної проблематики породжена як об’єктивною складністю й неоднозначністю самої предметної сфери, так і недостатніми знаннями «матеріальної частини» серед тих, хто практикує на цьому полі. Підкреслено необхідність урахування як базового чинника не самої пам’ятки, а її території. Розглянуто особливості визначення зон охорони пам’яток різних видів і типів. Зазначено хибність дискретного підходу до визначення зон охорони кожної конкретної пам’ятки без уваги на інші пам’ятки та їхнє взаємне розташування. Акцентована необхідність комплексного і системного визначення зон охорони для всіх нерухомих пам’яток у межах населеного пункту.

Vecherskyi V., 2002. Problemy zberezhennia tradytsiinoho kharakteru seredovyshcha m. Kyieva mistobudivnymy zasobamy. Mizhnarodnyi seminar «Problemy ta dosvid zberezhennia istorychnykh terytorii ta obiektiv kulturnoi spadshchyny». Tezy dopovidei. Kyiv: ArtEk. [in Ukraine]

Vecherskyi V., 2003. Spadshchyna mistobuduvannia Ukrainy: Teoriia i praktyka istoryko-mistobudivnykh pamiatkookhoronnykh doslidzhen naselenykh mists. Kyiv: NDITIAM.

Istoryko-mistobudivni doslidzhennia Kyieva, 2011. Kyiv: Feniks. [in Ukraine]

Zbirnyk normatyvno-pravovykh aktiv sfery okhorony kulturnoi spadshchyny, 2011. Chernihiv: VAT «RVK «Desnianska pravda». [in Ukraine]

Istoryko-mistobudivni doslidzhennia: Sumy, Myrhorod, Korets, 2013. Kyiv: Feniks. [in Ukraine]

Derzhavnyi standart Ukrainy, 2016. DSTU B B.2.2-2-10:2016 Sklad ta zmist naukovo-proektnoi dokumentatsii shchodo vyznachennia mezh i rezhymiv vykorystannia zon okhorony pamiatok arkhitektury ta mistobuduvannia. Kyiv : Minrehion. [in Ukraine]