нормотворча діяльність

Практичні аспекти нормотворчості щодо актів органів місцевого самоврядування на прикладі Польщі та України

Анотація. Сьогодні, міжнародний досвід свідчить, що одним із основних суб’єктів нормотворчої діяльності в розвинутих демократичних країнах є Міністерство юстиції, яке в силу своєї фахової спрямованості щоденно має справу з нормативно-правовими актами всіх рівнів та шляхом проведення правової експертизи виявляє недоліки проектів актів, попереджає прийняття незаконних норм, а також виконує значний обсяг законопроектних робіт.  В процесах нормотворчої діяльності в Україні важливу роль відіграє Міністерство юстиції України.

НОРМОТВОРЕННЯ І ПРАВОТВОРЕННЯ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

У статті досліджується поняття, зміст нормотворчості та її співвідношення із спорідненими категоріями. Наголошується, що правотворчість і нормотворчість дещо збігаються, однак не є абсолютно тотожними, швидше нормотворчість входить до структури правотворчості. Нормотворчість відрізняється від законотворчості, адже законотворчість здійснює лише законодавчий орган держави, коло ж суб’єктів нормотворчості набагато ширше. Головним призначенням нормотворчості є створення нових правових норм, а зміна чи скасування наявних є похідними її функціями.