самоорганізація; інтеграція; процеси; системність; підприємства; оцінювання.

ОЦІНЮВАННЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ

У статті розглянуто підходи до аналізування інтеграційних процесів на підприємствах та відповідні їм способи реалізації, що забезпечують системну інтеграцію суб’єктів господарювання і підвищення рівня прийнятих управлінських рішень у сфері інтеграції, доведено необхідність досліджень здатності підприємств самостійно організовувати інтеграційні процеси у підсистемах управління.