резерви

Оцінювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на прикладі ПрАТ «Могилів-Подільський консервний завод»)

Для українських підприємств сьогодні, в умовах війни, активізація ЗЕД та підвищення її ефективності є критично важливими завданнями. У статті здійснено дослідження різних підходів до оцінювання ефективності та результативності ЗЕД підприємств. На прикладі ПрАТ «Могилів-Подільський консервний завод» продемонстровано застосування пропонованої методики оцінювання ефективності ЗЕД із оптимізацією системи критеріїв і показників аналізу, а також пошуку резервів підвищення експортного потенціалу, і відповідно й ефективності експортної діяльності загалом.

«GRÜNDRISSE EINER ÖEKONOMETRIE» – економетрична бухгалтерська теорія, розроблена в Галичині на рубежі ІХ–ХХ ст.

Матеріали цієї статті є продовженням оприлюднених результатів у публікації в попередньому номері, де наведено узагальнене порівняння засадних принципів побудови бухгалтерської і «традиційної» економетричних концепцій. У цьому дослідженні проведено аналіз сформульованих методологічних засад досліджуваної бухгалтерської (балансової) теорії з оцінкою пропонованих в ній методик відображення в бухгалтерській системі та балансовому узагальненні основних об’єктів і економічних процесів підприємства.