Оцінювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на прикладі ПрАТ «Могилів-Подільський консервний завод»)

2023;
: cc. 29 - 39
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Для українських підприємств сьогодні, в умовах війни, активізація ЗЕД та підвищення її ефективності є критично важливими завданнями. У статті здійснено дослідження різних підходів до оцінювання ефективності та результативності ЗЕД підприємств. На прикладі ПрАТ «Могилів-Подільський консервний завод» продемонстровано застосування пропонованої методики оцінювання ефективності ЗЕД із оптимізацією системи критеріїв і показників аналізу, а також пошуку резервів підвищення експортного потенціалу, і відповідно й ефективності експортної діяльності загалом.

 1. Експорт України у 2022 році: головні тенденції, сектори та регіони. Дія Бізнес Експортний напрям.URL: https://export.gov.ua/news/4570-eksport_ukraini_u_2022_rotsi_golovni_tendentsii_sektori_ta_regioni.
 2. Хоменко Т. Ю., Круш П. В. (2017). Методичні підходи до оцінки ефективності управління зовнішньо- економічною діяльністю. Актуальні проблеми економіки та управління: зб. наук. праць молодих вчених, 11.
 3. Волошан І. Г. (2019). Методичний підхід до оцінки ефективності експортної діяльності промислового підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 24(1), 74–77.
 4. Кондратенко Н. О., Тернова І. А., Колесник Т. М. (2021). Теоретико-методичні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю господарюючих суб’єктів України. Бізнес Інформ, 2, 21–26.
 5. Бестужева С. В. (2023). Теоретико-методичні аспекти вибору форми фінансового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Економіка та суспільство, (47).
 6. Мельник О. Г., Передало Х. С., Горошко Ю. В. (2021). Оцінювання результативності управління зовнішньоекономічною діяльністю на основі цільових показників. Менеджмент та підприємництво в Україні, 2(6).
 7. Карачина Н. П., Сметанюк О. А., Вітюк А. В., Мукоїд Д. Д. (2021). Діагностика ефективності зовнішньоекономічної діяльності. Вісник ХНУ, 3, 101–108.
 8. Кубів С. І., Федюк В. В. (2020). Аналізування та оцінювання факторів, які впливають на розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного сектору. Науковий вісник ХДУ: Економічні науки. Секція 2. Економіка та управління підприємствами, 40.
 9. Горбаль Н. І., Гресько В. В., Гудима Р. В. (2019). Тенденції та перспективи розвитку українського експорту. Бізнес Інформ, 1, 73–78.
 10. Халіляєва О. В. (2021). Сутність та значення економічного потенціалу, його місце в економіці країни: сучасний аспект в умовах сталого розвитку. Формування ринкових відносин в Україні, 12 (247), 33–40.
 11. Скрипник С., Процевят О., Воронова О. (2022). Особливості регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство, 38.
 12. Кривов’язюк І. В., Тележинська Н. В. (2017). Теоретико-методичне обґрунтування та аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Ефективна економіка, 9.
 13. Іщук Х. В., Уханова І. О. (2017). Питання ефективності експорту промислових підприємств України (на прикладі ПАТ «Одескабель»). URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/311.pdf.
 14. Батюк Р. Б. (2021). Методичні підходи до оцінювання ефективності зовнішньоекономічної діяль- ності аграрних підприємств. Науковий вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Ґжицького. Серія: Економічні науки, 23, 98.
 15. Калайтан Т. В., Шурпенкова Р. К., Сарахман О. М. (2019). Резерви зростання ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Підприємництво і торгівля, 24, 97–102.