оксидна плівка

Дослідження ізолюючих властивостей оксидних плівок, отриманих на сплаві ti6al4v у розчинах тартратної кислоти, методом електрохімічного декорування міддю

Представлені результати дослідження особливостей формування оксидних плівок на сплаві Ti6Al4V у розчинах тартратної кислоти. Показано, що характер формувальних залежностей сплаву обумовлюється анодною густиною струму. За  ja < 0,5 А•дм–2 суцільна оксидна плівка на поверхні сплаву не утворюється і задане значення кінцевої напруги на комірці не досягається. При підвищенні до  ja > 0,5 А•дм–2 формувальні залежності мають лінійний характер, що свідчить про утворення малопористих плівок.

Eлектрохімічне оксидування титанового сплаву вт6 у розчинах оксалатної кислоти

Приведені результати дослідження впливу параметрів електролізу на процес оксидування титанового сплаву ВТ6 у розчинах оксалатної кислоти. Показано, що характер формувальних залежностей зразків сплаву залежить від величини використаної густини струму. За анодної густини струму вище 0,5 A∙дм–2 на поверхні сплаву утворюються інтерференційно-забарвлені оксидні плівки. Гранична товщина та колір оксидної плівки визначаються напругою формування і не залежать від інших параметрів електролізу.