investigative (search) actions

Проведення обшуку під час розслідування незаконного обігу отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів

Досліджено незаконне поводження з отруйними чи сильнодіючими лікарськими засобами, яке становить небезпеку для здоров’я населення, оскільки безконтрольний обіг таких предметів загрожує невизначеному колу учасників суспільних відносин. Визначено тактичні завдання розслідування кримінальних правопорушень й алгоритм проведення СРД обшук.

Слідчі (розшукові) дії: поняття, значення та види

У статті проаналізовано систему та ознаки слідчих (розшукових дій), а також загальні вимоги до їх проведення. Зокрема, з’ясовано, що слідчі (розшукові) дії є основним засобом доказування, а саме, інструментом пізнавальної діяльності з розслідування кримінальних правопорушень.  Також  встановлено, що чинний Кримінальний процесуальний кодекс України (КПК) суттєво модернізував порядок здійснення кримінального провадження, запровадивши ще низку нових інститутів. 

Захист приватних інтересів під час кримінального провадження: компаративістські наративи

Стаття присвячена питанням доцільності використання іноземного законодавчого досвіду щодо способів та механізму реалізації захисту особистого і сімейного життя особи під час кримінального провадження. 

Суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, дізнавач, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів.