Проведення обшуку під час розслідування незаконного обігу отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів

2022;
: 259-264

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-436-2...
Tsyliuryk I., Kushpit V. "Conducting a search during the investigation of illegal traffic of poisonous or strong medicinal products."

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Досліджено незаконне поводження з отруйними чи сильнодіючими лікарськими засобами, яке становить небезпеку для здоров’я населення, оскільки безконтрольний обіг таких предметів загрожує невизначеному колу учасників суспільних відносин. Визначено тактичні завдання розслідування кримінальних правопорушень й алгоритм проведення СРД обшук.

Доведено, що специфікою проведення обшуку під час досудового розслідування кримінальних правопорушень пов’язаних із незаконним обігом отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів є низка положень, знання та врахування яких дозволить повною мірою використовувати можливості цієї СРД.

Зауважено, що до участі в проведенні обшуку під час досудового розслідування кримінальних правопорушень пов’язаних із незаконним обігом отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів варто залучати відповідних фахівців: (хіміка, фармацевта, або біолога), які можуть надати істотну допомогу слідчому у виявленні, описі, упакуванні та вилученні небезпечних матеріалів, а також бухгалтера – досвідченого у фінансових операціях з оформлення дій з отруйними чи сильнодіючими лікарськими засобами на підприємствах, установах, організаціях законного їх обігу, та за необхідності технолога відповідної галузі – для виявлення фактів порушень технологічних процесів вчинюваних з метою розкрадання таких лікарських засобів. У свою чергу, об’єкти, що вилучаються, під час проведення обшуку упаковуються та опечатуються бирками з відтисненням печатки (штампу) та нанесенням на них підписів слідчого, підозрюваного, понятих.

1.  Kryminalistyka (2020): pidruchnyk / [V. V. Piaskovskyi, Yu. M. Chornous, A. V. Samodin ta in.]; za zah. red. V. V. Piaskovskoho. 2-he vyd., pererob. i dopov. Kharkiv: Pravo, 752 p.

2.  Kryminalistyka (2017): pidruch. dlia stud. vyshch. navch. zakl. / [K. O. Chaplynskyi, O. V. Luskatov, I. V. Pyrih, V. M. Pletenets, Yu. A. Chaplynska]. 2-e vyd, pererob. i dop. Dnipro: Dniprop. derzh. un-t vnutr. sprav; Lira LTD, 480 p.

3.  Denysiuk S. F. (1999) Obusk v systeme sledstvennukh deistvyi (taktyko-krymynalystycheskye problemu): Nauch.-prakt. posobye / S. F. Denysiuk, V. Yu. Shepytko. – Kharkov: Konsum, 160 p.