Слідчі (розшукові) дії: поняття, значення та види

2022;
: 210-215

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-436-2...
Lupii S., Kryzhanovskyi A. “Investigative (search) actions: concept, meaning and types.”

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету “Львівська політехніка”

У статті проаналізовано систему та ознаки слідчих (розшукових дій), а також загальні вимоги до їх проведення. Зокрема, з’ясовано, що слідчі (розшукові) дії є основним засобом доказування, а саме, інструментом пізнавальної діяльності з розслідування кримінальних правопорушень.  Також  встановлено, що чинний Кримінальний процесуальний кодекс України (КПК) суттєво модернізував порядок здійснення кримінального провадження, запровадивши ще низку нових інститутів. 

Незважаючи на постійне, достатньо широке дослідження питань стосовно висвітлення сутності проведення слідчих (розшукових) дій зазначена проблема і надалі залишається доволі дискусійною. 

Визначено, що основними засобами формування певної доказової бази у кримінальному провадженні є проведення слідчих (розшукових) дій. Тому з огляду на це актуальними як з теоретичного, так і з практичного погляду є питання визнання правомірності проведення слідчих (розшукових) дій, а також питання: яким чином цю правомірність можна забезпечити.

Констатовано, що законність проведення слідчих (розшукових) дій полягає в тому, що вони, перш за все, повинні бути чітко передбачені в кримінальному процесуальному законі, а також вони  повинні здійснюватись у встановленій законом процесуальній формі.

1. Vapnyarchuk V.V. Concept and system of investigative (search) actions. Scientific Bulletin of Kherson State University.Series Legal Sciences. 2018. Issue 2. Volume 2. P. 73–77.

2. Dubinsky A.Ya. Conducting a preliminary investigation by internal affairs bodies. Selected works. K.: Center of Educational Literature, 2014. P. 169–257.

3. Criminal process: a textbook / in general. ed. V. V. Kovalenko, L. D. Udalova, D. P. Pismenny. K.: TsUL, 2013. 544 p.

4. Criminal Procedure Code of Ukraine: Law of Ukraine dated 04/13/2012. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2013. P. 474. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651.

5. Sergeeva D.B., Starenkyi O.S. Investigative (search) activities as a means of obtaining evidence in criminal proceedings against minors: to define the concept. Herald of criminal justice. 2017. pp. 81–89.

6. Investigative (search) actions in criminal proceedings: training. clearly manual in diagrams and tables / O. A. Osaulenko, A. V. Samodin, H. M. Stepanova and others. K.: "Center for Educational Literature", 2015. 140 p.

7. Stakhivskyi S.M. Investigative actions as the main means of gathering evidence: science and practice. manual K.: Atika, 2009. 64 p.