гуманізм

Честь та гідність особи: проблема кримінально-правової охорони

В статті вказується, що честь та гідність особи виступають як важливий чинник і невід’ємна складова її конституційних прав і свобод. Починаючи з античності, у багатьох нормативно-правових актах: римському праві, Дигестах Юстініана, у законодавстві Київської Русі та інших європейських держав прослідковується прагнення шляхом законодавчої політики держави захистити права, честь та гідність в першу чергу привілейованих соціальних класів, а в подальшому і вільних людей.

Принципи правосуддя як основа функціонування судової системи

У статті проаналізовано принципи правосуддя як основу функціонування судової системи. Зазначено, що упродовж останніх років збільшився науковий інтерес до гарантій реалізації конституційного права кожного на судовий захист, а також теоретичних основ і принципів (засад) здійснення правосуддя. Підкреслено, що конституційна модель державної влади, яка здійснюється на основі поділу самостійних органів законодавчої, виконавчої та судової влади, зумовила нові стимули розвитку українського суду в загальній системі органів державної влади.

Концепція миру та безпеки в магістеріумі Католицької Церкви

Використовуючи системний, структурно-функціональний методи на контент аналіз, досліджено позицію Католицької Церкви щодо глобальної проблеми загрози війни і необхідності гарантування безпеки народам і націям. З’ясовано, що концепція Магістеріуму виходить з позиції гарантування та дотримання прав людини і базується на принципах моральності політики, дотримання міжнародних угод, солідарності та гуманізму.

The rule of law and legality as signs of a legal state

The article is devoted to the problem of observance of pravoporyadka and zakonnost, and it should certainly be based on the provisions of the Basic Law of Ukraine, which define our state as a sovereign and independent, democratic, social and law (item1), inwhich the rights and freedoms and their guarantees determine the essence and orientation of the activity of the state and its main responsibility is with the approval and support of such rights and freedoms (article 3).