Принципи правосуддя як основа функціонування судової системи

2022;
: 30-37
Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті проаналізовано принципи правосуддя як основу функціонування судової системи. Зазначено, що упродовж останніх років збільшився науковий інтерес до гарантій реалізації конституційного права кожного на судовий захист, а також теоретичних основ і принципів (засад) здійснення правосуддя. Підкреслено, що конституційна модель державної влади, яка здійснюється на основі поділу самостійних органів законодавчої, виконавчої та судової влади, зумовила нові стимули розвитку українського суду в загальній системі органів державної влади.

Наголошено, що рівень довіри населення до влади визначається багатьма чинниками, зокрема й ефективністю захисту прав і свобод людини та громадянина судовими органами. Вказано, що Україна вже зробила певні кроки для формування ефективної системи правосуддя, з-поміж яких визначення концепції судової влади, реформування судової системи. Акцентовано на принциповій зміні статусу суду внаслідок посилення його самостійності та незалежності, що призвело до необхідності створення нових форм судоустрою та судочинства, заснованих на загальновизнаних принципах правосуддя.

Розкрито теоретичні основи, зміст і природу цих принципів щодо їх впливу на судову діяльність. Розглянуто окремі аспекти, пов’язані з міжнародним закріпленням загальновизнаних принципів діяльності судових органів в низці міжнародно визнаних документів. Наголошено на тому, що Україна, як правова, демократична, соціальна держава, яка впевненими кроками наближається до вступу в європейську спільноту, будує правосуддя в нашій державі на основі загальновизнаних принципів, що знайшли своє відображення на рівні Основного Закону – Конституції України, а також отримали подальшу реалізацію в законах, які регулюють діяльність судових органів. Констатовано, що принципи права, як і принципи судочинства висловлюючи цілі та завдання права, його найбільш загальну сутність, абстрактну форму, будучи відправним, вихідним елементом – визначають правову реальність.

1.  Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine] Pryiniata Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy 28 chervnia 1996 roku. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 30. St. 141.

2. Statut Orhanizatsii Obiednanykh Natsii i Statut Mizhnarodnoho Sudu [The Charter of the United Nations and the Charter of the International Court of Justice]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010?lang=uk#Text

3.  Davydov D. O. Protsesualno-pravovyi rezhym: teoretyko-prykladni zasady [Procedural-legal regime: theoretical and applied principles]: avtoref. dys. kand. yuryd. nauk; spetsialnist 12.00.01 – teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovykh uchen. Lviv: Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika», 2020. 21 s.

4. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Criminal Procedure Code of Ukraine]. URL: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651.

5.  Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Civil Procedure Code of Ukraine] vid 18 bereznia 2004 roku № 1618-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2004. № 40–41, 42. St. 492.

6.  Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy [Code of Administrative Procedure of Ukraine] vid 6 lypnia 2005 roku № 2747-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2005. № 35–36, № 37. St. 446.

7.  Baran A. V. Mezhi buttia i dii pozytyvnoho prava: teoretyko-pravovyi aspekt [Limits of existence and action of positive law: theoretical and legal aspect]: avtoref. dys. kand. yuryd. nauk; spetsialnist 12.00.01 – teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovykh uchen. Lviv: Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika», 2020. 20 s.

8.  Zahalna deklaratsiia prav liudyny [Universal Declaration of Human Rights]. Ukhvalena rezoliutsiieiu OON 10 hrudnia 1948 roku. URL.: https://www.coe.int/uk/web/compass/the-universal-declaration-of-human-ri...

9.  Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski ta politychni prava [International Covenant on Civil and Political Rights]. Ukhvaleno 16 hrudnia 1966 roku. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text

10. Osnovni pryntsypy nezalezhnosti sudovykh orhaniv [Basic principles of judicial independence]. Skhvaleni rezoliutsiiamy 40/32 ta 40/146 Heneralnoi Asamblei vid 29 lystopada ta 13 hrudnia 1985 roku. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_201#Text

11. Deklaratsiia osnovnykh pryntsypiv pravosuddia dlia zhertv zlochyniv ta zlovzhyvannia vladoiu [Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power]. Pryiniata rezoliutsiieiu 40/34 Heneralnoi Asamblei vid 29 lystopada 1985 roku. URL.: https://khpg.org/1080460475

12. Ievropeiskoi konventsii pro zakhyst prav liudyny ta osnovnykh svobod [European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms] vid 4 lystopada 1950 roku URL.: https://www.coe.int/uk/web/compass/the-european-convention-on-human-righ...

13. Amerykanskaia Konventsyia o pravakh cheloveka [American Convention on Human Rights]. Pryniata Mezhamerykanskoi konferentsyei po pravam cheloveka 22 noiabria 1969 h. v San-Khose. Vstupyla v sylu 18 yiulia 1978 h. URL.: http://hrlibrary.umn.edu/russian/instree/Rzoas3con.html

14. Khartiia osnovnykh prav Yevropeiskoho Soiuzu [Charter of Fundamental Rights of the European Union. Treaty of Nice and expansion of the European Union]: [per. A. Pendak] // Nitstskyi dohovir ta rozshyrennia Yevropeiskoho Soiuzu. K., 2001. 124 s.

15. Zhenevska konventsiia pro povodzhennia z viiskovopolonenymy [Geneva Convention on the Treatment of Prisoners of War]. Pryiniata 12 serpnia 1949 URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#Text

16. Zhenevska konventsiia pro zakhyst tsyvilnoho naselennia pid chas viiny [Geneva Convention on the Protection of the Civilian Population in Time of War]. Pryiniata 12 serpnia 1949 r. URL.: https://ips.ligazakon.net/document/MU49006?ed=1949_08_12

17. Konventsiia pro prava dytyny [Convention on the Rights of the Child] vid 20 lystopada 1989 roku. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text

18. Afrykanska khartiia prav liudyny ta narodiv [African Charter on Human and Peoples' Rights]. Pryiniata v 1981 r. Asambleieiu hlav derzhav ta uriadiv Orhanizatsii Afrykanskoi Yednosti (OAIe) i nabula chynnosti 1986 r. pislia yii ratyfikatsii derzhavamy-chlenamy. URL.: https://vue.gov.ua/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8...

19. Arabska khartiia prav liudyny [Arab Charter of Human Rights] 1994 r. URL.: https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%B...

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-436-2022/principles-justice-basis-functioning-court Bohiv Y. "Principles of justice as the basis of the functioning of the court system."