Честь та гідність особи: проблема кримінально-правової охорони

2022;
: 188-195

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-436-2...
Humin O. “Honor and dignity of a person: the issue of criminal law protection.”

Автори:
1
доктор юридичних наук, професор завідувач кафедри кримінального права і процесу Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”

В статті вказується, що честь та гідність особи виступають як важливий чинник і невід’ємна складова її конституційних прав і свобод. Починаючи з античності, у багатьох нормативно-правових актах: римському праві, Дигестах Юстініана, у законодавстві Київської Русі та інших європейських держав прослідковується прагнення шляхом законодавчої політики держави захистити права, честь та гідність в першу чергу привілейованих соціальних класів, а в подальшому і вільних людей. Посягання на право, честь і гідність особи розцінювалось як правопорушення, проступок і каралось штрафом або навіть смертю.

З подальшим розвитком і удосконаленням соціально-економічних, правових, культурно-релігійних та інших відносин все більшої ваги набирає усвідомлення особою своєї соціальної значущості і цінності як індивіда. В статті підкреслюється, що право на захист честі та гідності людини і громадянина закріплено в низці нормативно-правових актів Європи та інших держав, де акцент робиться не тільки на захисті прав особи, але й на сувору заборону тортур і нелюдських покарань, що виступає як приниження її честі й гідності, а також значного розширення її правового захисту у всіх сферах соціального життя. У чинному законодавстві України і в першу чергу в Основному Законі, Кримінальному кодексі України та інших нормативно-правових актах акцентується увага на захисті честі та гідності особи. 

В статті з’ясовано, що у сучасному кримінальному праві України та існуючому законодавстві перевага щодо захисту честі та гідності надається не фізичній, а юридичній особі, а існуючі норми права є недосконалими щодо відшкодування моральної шкоди потерпілій особі яка зазнала приниження та знущання над її честю та гідністю. Установлено, що діалектика взаємозв’язку фізичної і юридичної особи підтверджує ту істину, що чим більшим правом захищена фізична особа, тим більше вона сприятиме прогресивному розвитку і функціонуванню державних структур, органів управління, зміцненню авторитету і могутності держави. 

У статті акцентовано увагу на те, що в сучасному цивілізаційному світі активно прокладає собі шлях гуманістична філософія захисту невід’ємних природніх і конституційних прав людини, акцент якої спрямований на гуманізацію сучасного кримінального та кримінально-процесуального права. 

Установлено, що важливим принципом кримінального права України є верховенство права, рівність громадян перед законом, законність, справедливість, гуманізм. Грунтуючись на принципі гуманізму, КК України забезпечує охорону людини, її життя, здоров’я, недоторканість і безпеку як найвищу соціальну цінність. У своєму прагненні до повноправного членства в ЄС, Україна суворо дотримується у своїй кримінальній політиці європейських правових стандартів та морально-етичних норм, що вимагає подальшого удосконалення її кримінального та кримінально-процесуального законодавства, спрямованого на забезпечення прав і свобод людини, захисту її честі та гідності.

1.​Konstytutsiia Ukraina (2018): chynne zakonodavstvo stanom na 02 liutoho 2018r.: Ofits. tekst. Kyiv: Alerta, 80 p.

2.​Khramkov O. V. (2015) Kryminalno-pravove ta kryminolohichne zabezpechennia okhorony osoby vid nasylstva: monohrafiia. Kharkiv: Nika Nova, 472 p.

3.​Baimuratov M. O. (2013) Modyfikatsii derzhavnoho suverenitetu v umovakh Yevropeiskoi intehratsii v konteksti vzaiemovidnosyn z derzhavamy-chlenamy Ievropeiskoho Soiuzu: monohrafiia. Sumy: Universytetska knyha. 300 p.

4.​Zadorozhnii Yu. A. (2012) Osnovy rymskoho pryvatnoho prava: navch. posib. Kyiv: Istyna, 344 p.

5.​Kozub I. H., Bodnaruk M. I. (2020) Osnovy rymskoho tsyvilnoho prava: navch. posibnyk. Chernivtsi: Chernivets. nats. un-t im. Yu. Fedkovycha, 488 p.

6.​Kharytonov Ye. O. (2016) Osnovy rymskoho pryvatnoho prava: posib. dliaaudytornoho i samostiinoho vyvchennia kursu. Odesa: vydavets Bukaiev V.V., 369 p.

7.​Pidopryhora O. A., Kharytonova Ye. O. (2003)Rymske pravo: pidruchnyk. Kyiv: Yurinkom Inter, 512 p.

8.​Cherniavska T. I., Freiman H. O. (2015) Istoriia derzhavy i prava zarubizhnykh krain: Navchalnyi posibnyk. Kyiv: Kondor Vydavnytstvo, 400 p.

9.​Khrestomatyia po ystoryy hosudarstva i prava zarubezhnukh stran (kommentyrovannaia) (2011) / sost.: L. N. Maimeskulov, D. A. Tykhonenkov; pod red L. N. Maimeskulova. Kharkov: Pravo, 872 p.

10.​Kliuchevskyi V. O. (1992) Russkaia ystoryia. Uchebnoe posobye. Moskva: Nezavysymaia hazeta, 191 p.

11.​Subbotenko O. S. (2016) Okhorona chesti ta hidnosti osoby kryminalno-pravovymy zasobamy (dosvid krain SND ta YeS) avtoref. dys.kand.iuryd.nauk.spets.: 12.00.08 – kryminalne pravo ta kryminolohiia; kryminalno-vykonavche pravo. Kharkiv, 16 p.

12.​Pravovi systemy suchasnosti (2012): Navchalnyi posibnyk dlia mahistriv prava / Vidp. red.Iu. S. Shemshuchenko. Kyiv: Vyd-vo Yurydychna dumka. 492 p.

13.​Onishchenko N. M. (2018) Chest i hidnist osoby: deklaratsii ta realii // Derzhava i pravo: zbirnyk naukovykh prats: Seriia Yurydychni nauky. Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy. Kyiv: Vyd-vo Yurydychna dumka. Vypusk 79. P. 4-9.

14.​Dal V. (1991) Tolkovui slovar zhyvoho velykorusskoho yazuka. V 4-kh tomakh. Moskva: Russkyi yazuk. T. 4. 683 s.

15.​Rabinovych P. (2021) Universalni standarty liudianosti yak kontseptualni zasady antropotsentrychnoho pravorozuminnia // Pravo Ukrainy. № 1. P. 76-85.

16.​Kryminalnyi kodeks Ukrainy (2020): stanom na 15 chervnia 2020 roku. Kharkiv: Pravo. 266 p.

17.​Bortnyk V. A (2004) Kryminalno-pravova okhorona chesti ta hidnosti osoby. avtoref. dys.na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd.nauk.spets.: 12.00.08kryminalne pravo ta kryminolohiia; kryminalno-vykonavche pravo. Kyiv, 16 p.

18.​Korzhanskyi M. Y. (2001) Chy maie perevahy novyi Kryminalnyi kodeks Ukrainy // Yurydychnyi visnyk Ukrainy. 1-7 veres. P. 1-4.

19.​Pidhorodynskyi V. M. (2019) Zlochyny proty chesti ta hidnosti osoby v teorii kryminalnoho prava; nauk. red. Ie. L. Streltsov. Odesa: Yurydychna literatura, 352 p.

20.​Bratasiuk M.H. (2020) Filosofiia zakhystu prav liudyny z pozytsii suchasnoho pravovoho myslennia // Filosofski ta metodolohichni problemy prava: nauk. zhurn.// red. kol.: N. V. Kaminska (holov. red.) ta in. Kyiv: Nats. akad. vnutr.sprav, № 1 (19). P. 14-20.

21.​Timofieieva L. Yu. (2017) Pryntsyp humanizmu v systemi pryntsypiv kryminalnoho prava Ukrainy // Suchasne kryminalne pravo Ukrainy: naukovi narysy: monohrafiia / za red. N. A. Myroshnychenko, Ye. L. Streltsova; peredmova S. V. Kivalova. Odesa: yurydychna literatura, P. 252-267.

22.​Khavroniuk M. I. (2007) Kryminalne zakonodavstvo Ukrainy ta inshykh derzhav kontynentalnoi Yevropy: porivnialnyi analiz, problemy harmonizatsii. avtoref. dys.d-ra yuryd.nauk.spets.: 12.00.08 kryminalne pravo ta kryminolohiia; kryminalno-vykonavche pravo. Kyiv, 38 p.

23.​Hodunok K. O. (2017) Praktychni aspekty vidshkoduvannia moralnoi shkody v Ukraini // Suchasna tsyvilistyka – 12 rokiv nazustrich maibutnomu: materialy XII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, m. Odesa: 27-28 kvitnia 2017 r. / vidp. za vyp. D. O. Kolodin; Nats. un-t «Odes. yuryd.akad.». Odesa: Yurydychna literature. P. 37-39.

24.​Kushnir L. V. (2015) Zakhyst chesti y hidnosti liudyny u sferi kryminalnoho sudochynstva // Pravo ta suspilstvo. № 6. P. 195-197.

25.​Venediktova I. V. (2011) Metodolohichni zasady okhoroniuvanykh zakonom interesiv u pryvatnomu pravi: monohrafiia. Kharkiv: Nove Slovo, 260 P.