таргетування інфляції; інфляція; центральний банк; грошово-кредитна політика; індекс споживчих цін; стабільність цін; ключова облікова ставка; антиінфляційна фіскальна політика.

ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПРИЧИНИ

Наведено дослідження еволюції та динаміки інфляційних процесів в Україні протягом 1991–2023 рр. Теоретично обґрунтовано основні закономірності впливу інфляційних процесів на економічний розвиток держави і проаналізовано особливості антиінфляційного регулювання в економіці України. Висвітлено хронологію інфляційних процесів, динаміку індексу споживчих цін, соціально-економічні наслідки і причини інфляції в Україні. Акцентовано на необхідності державного регулювання інфляційних процесів. Визначено ефективність антиінфляційної політики.