Вісник № 559, 2006

УДК 800

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології»– Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2006. – № 559. – 312 с.

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрями: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, нормування та стандартизація термінології, термінологія природничих та гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Рекомендовано вченою радою Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол № 44 від 31.01.2006)

 

У цьому номері

(74 статей)
Євгенія Карпіловська, Ольга Кочерга, Євген Мейнарович
сс. 3 - 6
Ольга Павлова
сс. 25 - 31
Мирослава Дужа-Задорожна, Володимир Задорожний
сс. 38 - 39
Оксана Микитюк
сс. 40 - 43
Ярослав Яремко
сс. 53 - 56
Алла Нечипоренко
сс. 61 - 63
Валерійонас Жалкаускас
сс. 77 - 79
Руслан Гільченко, Катерина Малина-Гільченко
сс. 109 - 112
Станіслава Гулкевич
сс. 118 - 120
Людмила Васенко, Володимир Дубічинський, Оксана Кримець
сс. 127 - 131
Микола Пилипенко, Ірина Корнейко, Неоніла Артамонова
сс. 161 - 164
Петро Мацьків, Олег Мацьків
сс. 278 - 280
Вікторія Бабенко
сс. 299 - 303