Організація пасажирських залізничних перевезень на ділянці зі суміщеною колією Нижанковичі - Старжава

https://doi.org/10.23939/tt2023.01.029
Надіслано: Січень 20, 2023
Прийнято: Березень 22, 2023
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
JSC “Ukrzaliznytsia”

Зазначено, що пасажирські перевезення залізничним транспортом є важливою складовою забезпечення транскордонного співробітництва України з сусідніми країнами ЄС. З обох сторін кордону проводяться перетворення на транспорті, розробляються і впроваджуються директиви для встановлення єдиних правил і стандартів успішного функціонування транспорту і переміщення пасажирів. Водночас вдосконалюється організація руху з врахуванням особливостей інфраструктури, а також зміни потоків перевезень, зокрема потоків пасажирів на прикордонних ділянках. Важливою відмінністю залізничної системи України від сусідніх країн ЄС є інша колія. Ширина колії з нашого боку кордону переважно становить 1520 мм і 1435 мм у країн ЄС. Це призводить до цілого ряду пов’язаних із цим особливостей залізничного транспорту. Крім того, відрізняються підходи до регулювання руху. Тому важливою на сьогодні є розробка підходів для управління наскрізними перевезеннями, зокрема, на тестових ділянках залізничної колії.

Ця робота спрямована на вирішення однієї актуальної проблеми організації пасажирських перевезень на ділянках, що примикають до станції Хирів. На ділянці експлуатується як колія 1520 мм, так і суміщена колія 1520/1435 мм, що дає змогу організовувати рух із вагонами, розрахованими на відповідну ширину колії. З цією метою у роботі, враховуючи топологію дільниці з умовними відстанями і станціями як вершинами відповідного графа, побудовано математичну модель переміщення пасажирів із використанням поїздів на різних коліях – суміщеній колії між двома станціями на кордоні з Польщею (Нижанковичі - Старжава) та колії шириною 1520 мм (Самбір–Хирів). Зважаючи на особливості станцій, розглядаються можливі маршрути для вибору схеми формування поїздів, тобто маршрути між станціями формування і обертання поїздів.

У результаті дослідження побудовано графіки слідування пасажирських поїздів на прикордонних ділянках, що дає змогу визначити раціональну схему руху поїздів та їх обслуговування на станціях. Як приклад, проведено розрахунки для ділянки Нижанковичі - Старжава. Отримано, що для забезпечення заданого пасажиропотоку і організації руху на цій ділянці і прилеглих коліях потрібно ввести щонайменше три пасажирські поїзди. Побудована методика може бути використана також для інших прикордонних ділянок між станціями Польщі і України. Впровадження запропонованого міжнародного маршруту Держ Кордон – Нижанковичі – Хирів – Старжава - Держ Кордон колією 1435 мм допоможе нашим польським сусідам об’єднати два своїх воєводства за допомогою проходження їхнього рухомого складу через територію України. Це дає змогу скоротити пробіг рухомого складу і  відстані між двома великими містами Польщі. Україні, своєю чергою, вигідно забезпечувати обслуговування перевезень та відкрити нові міжнародні пасажирські маршрути з подальшим впровадженням на тих самих ділянках колій маршрутів вантажних перевезень.

1. Liashenko, V., Trushkina, N. (2021) Institutional Principles of Formation of Cross-border Transport and Logistics Cluster in the Conditions of Digital and Sustainable Development. Green, Blue and Digital Economy Journal, 2(3), 90-100. doi: 10.30525/2661-5169/2021-3-14 (in English).
https://doi.org/10.30525/2661-5169/2021-3-14
2. Gamon, Wojciech & Gómez, José Manuel. (2019). Main Problems of Railway Cross-Border Transport Between Poland, Germany and Czech Republic. Sustainability. 11. 4900. doi: 10.3390/su11184900 (in English).
https://doi.org/10.3390/su11184900
3. Shablii, O., Borsuk, Yu. (2021). Heolohistychni aspekty zaliznychnykh pasazhyrskykh perevezen v Ukraini [Geologistic aspects of railway passengertransportation in Ukraine]. Chasopys sotsialno-ekonomichnoi heohrafii [Human geography journal], 31, 37-46. doi: 10.26565/2076-1333-2021-31-03 (in Ukrainian).
https://doi.org/10.26565/2076-1333-2021-31-03
4. Bolzhelarskyi Ya.V, Hermaniuk Yu.M., Palii I.M. (2019). Doslidzhennia perspektyvy orhanizatsii pasazhyrskykh perevezen na diliantsi Derzhkordon-Nyzhankovychi-Truskavets-Morshyn [Study of the perspective of the organization of passenger transportation on the Derzhkordon-Nyzhankovichi-Truskavets-Morshyn section]. In VIII Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Perspektyvy vzaiemodii zaliznyts ta promyslovykh pidpryiemstv» [8-th of the International Conference «Prospects of cooperation between railways and industrial enterprises»]. (pp-22-23) (in Ukrainian).
5. Gutiérrez-Hita, C., & Ruiz-Rua, A. (2019). Competition in the railway passenger market: The challenge of liberalization. Competition and Regulation in Network Industries, 20(2), 164-183. doi: 10.1177/1783591719858737 (in English).
https://doi.org/10.1177/1783591719858737
6. Kozachenko, D., Skalozub, V., Gera, B., Hermaniuk, Y., Korobiova, R. & Gorbova, A. (2019). A Model of Transit Freight Distribution on a Railway Network. Transport Problems. 14(3), 17-26. doi: 10.20858/tp.2019.14.3.2 (in English).
https://doi.org/10.20858/tp.2019.14.3.2
7. Król, M., Taczanowski, J., & Kołoś, A. (2018). The rise and fall of Interregio . Extensive open-access passenger rail competition in Poland. Research in Transportation Economics, 72, 37-48. doi: 10.1016/j.retrec.2018.06.008 (in English).
https://doi.org/10.1016/j.retrec.2018.06.008
8. Ma, Yi., Johnson, D., Wang, J. & Shi, Xianliang. (2020). Competition for rail transport services in duopoly market: Case study of China Railway(CR) Express in Chengdu and Chongqing. Research in Transportation Business & Management, 38. 100529. doi: 10.1016/j.rtbm.2020.100529 (in English).
https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2020.100529
9. Xu, Guangming, Zhong, L. & Wu, R. & Hu, Xinlei & Guo, Jing. (2022). Optimize train capacity allocation for the high-speed railway mixed transportation of passenger and freight. Computers & Industrial Engineering, 174, 108788. doi: 147. 10.1016/j.cie.2022.108788 (in English).
https://doi.org/10.1016/j.cie.2022.108788
10. Butko, T., Prokhorov, V., Parkhomenko, L. & Prokopov, A. (2021). Improvement of Technology of Passenger Intermodal Transportation with Involvement of Railway Transport in the Conditions of Tourism Development. Nauka ta prohres transportu [Science and Transport Progress], 1(91). 37-50. 10.15802/stp2021/228106 (in English).
https://doi.org/10.15802/stp2021/228106
11 Aloshynskiy, E. S., Prymachenko, G. O. (2018). Vprovadzhennia lohistychnykh pidkhodiv do analizu perspektyv rozvytku mizhnarodnykh pasazhyrskykh zaliznychnykh perevezen [Implementation of logistic approaches to the analysis of prospects for the development of international passenger rail transportation]. European Journal of Intelligent Transportation Systems, 1(1), 30-35. doi: 10.31435/rsglobal_ejits/30112018/6221 (in Ukrainian).
https://doi.org/10.31435/rsglobal_ejits/30112018/6221
12. Pomykala, A. & Engelhardt, J. (2022). Concepts of construction of high-speed rail in Poland in context to the European high-speed rail networks. Socio-Economic Planning Sciences, 85. 101421. doi: 10.1016/j.seps.2022.101421 (in English).
https://doi.org/10.1016/j.seps.2022.101421
13. Kurhan, D., Kurhan, M., & Hmelevska, N. (2022). Development of the High-Speed Running of Trains in Ukraine for Integration with the International Railway Network. Acta Polytechnica Hungarica, 19. 207-218. doi: 10.12700/APH.19.3.2022.3.16 (in English).
https://doi.org/10.12700/APH.19.3.2022.3.16
14. Dong, X., Li, D., Yin, Y., Ding, S., & Cao, Z. (2020). Integrated optimization of train stop planning and timetabling for commuter railways with an extended adaptive large neighborhood search metaheuristic approach. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 117, 102681. doi: 10.1016/j.trc.2020.102681 (in English).
https://doi.org/10.1016/j.trc.2020.102681
15. Prokhorov, V., Kalashnikova, T., Murakhovskyi, T., Lotysh, Yu., & Shabatura, V. (2019). Rozrobka matematychnoi modeli dlia optymizatsii planu formuvannia shvydkisnykh pasazhyrskykh poizdiv [Development of a mathematical model to optimize the train formation plan of high-speed passenger trains]. Informatsiino-keruiuchi systemy na zaliznychnomu transporti [Information and control systems at railway transport], 24(5). 19-23. doi: 10.18664/ikszt.v24i5.181287 (in Ukrainian).
https://doi.org/10.18664/ikszt.v24i5.181287
16. Map of Peremyshl - Ustryky. Retrieved from: https://www.google.com/maps /d/u/0/viewer?mid=15WmRXhQ_4WLkhhM3Q-t-W-Ph-po&ll=49.607137683829094%2C22.904429200000028&z=10 (in English)