Інструкція для авторів

До редколегії журналу потрібно подати:

 1. Текст статті з дотриманням зазначених вимог.
 2. Відомості про автора українською і англійською мовами:
  • прізвище, ім’я по батькові;
  • науковий ступінь, звання,
  • посада,
  • місце роботи, ВНЗ,
  • місто, країна.
  • номер телефону та адреса для отримання журналу.
 3. Pецензію на статтю (доктора/кандидата наук). Форму рецензії подано нижче.
 4. Лист-клопотання, акт експертизи або експертний висновок установи в якій працює автор про можливість оприлюднення матеріалів у засобах масової інформації (зразок див. прикріплені файли).

Після того, як члени редколегії розглянули подану статтю і надали схвальний відгук, авторові повідомляється про дозвіл на її публікацію. Стаття може бути повернена для доопрацювання.

Форма рецензії на наукову статтю

Рецензію до журналу «Ukrainian Journal of Educational Research» («Український журнал досліджень в освіті») рекомендовано формувати українською або англійською мовами відповідно до наведених нижче пунктів.

Заголовок статті

Прізвище Ініціали автора (авторів)

Відповідність статті тематиці наукового журналу:

 • відповідність статті тематиці наукового журналу.

Оригінальність та значимість результатів статті:

 • результати оригінальні;
 • результати мають наукову значимість;
 • результати мають практичну значимість.

Якість викладення матеріалу статті:

 • узгодження змістового наповнення та концептуальної спрямованості статті із сучасними вітчизняними і зарубіжними розробками у предметній сфері знань;
 • інформативність анотації;
 • професійний виклад статті;
 • чіткість визначеної мети статті та її досягнення;
 • обґрунтованість використовуваних джерел (бібліографічного списку) та посилань на цитовану літературу;
 • обґрунтованість результатів та висновків статті.

Висновок рецензента:

 • стаття може бути прийнята для публікації без доопрацювання;
 • стаття вимагає доопрацювання та повторного рецензування;
 • стаття не може бути прийнята для публікації;
 • статтю необхідно передати іншому спеціалісту на рецензування.

Дата, Підпис, Прізвище Ім’я По-батькові рецензента (науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи).

Рецензія повинна бути завірена печаткою за місцем роботи рецензента.