Редакційна колегія

Головний редактор:

Ортинський Володимир Львович, доктор юридичних наук, професор, Національний університет «Львівська політехніка».

Заступники головного редактора

Мукан Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, Національний університет «Львівська політехніка».

Козловський Юрій Михайлович, доктор педагогічних наук, доцент, Національний університет «Львівська політехніка».

Відповідальний секретар:

Колодій Ігор Степанович, кандидат педагогічних наук, доцент, Національний університет «Львівська політехніка».

Члени редакційної колегії:

Снятковський Маріуш, доктор габілітований, професор Політехніки Люблінської (м. Люблін, Польща).

Пашечко Міхал, доктор габілітований, професор Політехніки Люблінської (м. Люблін, Польща).

Рарот Галина доктор габілітований, професор Політехніки Люблінської (м. Люблін, Польща).

Хейдос Мірослав, доктор габілітований, професор Католицького університету в Розенбергу (м. Розенберг, Словацька республіка).                                         

Дорошевскі Єжи, доктор габілітований, професор Вищої школи економіки і інновацій (м. Люблін, Польща).

Магдач Зоряна, доктор філософії Центру вивчення англійської мови (м. Бурлінгтон, Канада).

Кондрашов Олександр,  доктор філософії кафедри Соціальної роботи університету Далхаузі (м. Нова Шотландія, Канада).

Лазарєв Микола Іванович, доктор педагогічних наук, професор, проректор Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків).

Гуревич Роман Семенович, доктор педагогічних наук, професор,член-кореспондент НАПН України, директор Інституту магістратури, аспірантури, докторантури Вінницького педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця).

Щербак Ольга Іванівна, доктор педагогічних наук, професор,член-кореспондент НАПН України, директор Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка (м. Київ).

Завгородня Тетяна Константинівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ).

Романишина Людмила Михайлівна, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Хмельницька обласна рада, МОН України, консультант педагогічної консультації.

Вихрущ Віра Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, Національного університету «Львівська політехніка».

Сікорський Петро Іванович, доктор педагогічних наук, професор, Національного університету «Львівська політехніка».

Сушенцева Лілія Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри, Національного університету «Львівська політехніка».

Швай Роксоляна – Марія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор Національного університету «Львівська політехніка».