Український журнал із машинобудування і матеріалознавства

Англомовне наукове періодичне видання «Український журнал із машинобудування і матеріалознавства» створене для публікування результатів наукових досліджень та прикладних розробок в галузях машинобудування і матеріалознавства.

Основною метою створення такого журналу є обмін науковими ідеями і практичними досягненнями вітчизняних вчених, інженерів, конструкторів із зарубіжними колегами.

Зважаючи на науково-практичну близькість і, водночас, широкий спектр охоплюваних наукових і прикладних проблем галузей машинобудування і матеріалознавства, в даному журналі виділені наступні тематичні рубрики:

 1. Динаміка та міцність машин;
 2. Моделювання, синтез, оптимізація та проектування машинобудівних конструкцій (Машинознавство);
 3. Матеріалознавство та інженерія поверхні;
 4. Діагностика матеріалів і конструкцій;
 5. Вібрації в техніці та технологіях;
 6. Тертя та зношування в машинах;
 7. Технології машинобудування та обробки матеріалів із підрубриками:
  • Процеси механічної обробки, верстати та інструменти;
  • Процеси та машини обробки тиском;
  • Зварювання та споріднені процеси і технології;
  • Процеси фізико-технічної обробки;
 8. Галузеве машинобудування із підрубриками:
  • Електронне машинобудування;
  • Обладнання переробних і харчових виробництв;
  • Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування;
  • Машини і технології пакування;
  • Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів;
  • Підіймально-транспортні, меліоративні, будівельні машини і обладнання;
  • Автомобілебудування.

Широка науково-прикладна спрямованість журналу дозволить використовувати дане видання в якості інформаційного поля для дискусійного обговорення нових методів, теорій, розробок і досліджень на стику вказаних науково-освітніх галузей.

Науковий журнал є включений до переліку наукових фахових видань України (категорія Б),  відповідно до наказу МОН України № 886 від 02.07.2022 зі спеціальностей: 
131 - Прикладна механіка
132 - Матеріалознавство
133 - Галузеве машинобудування