розчинення

EXTRACTION OF SOLUBLE SOLID PHASE FROM THE POROUS INERT ENVIRONMENT

The study of the extraction process of the target components contained in the layer of grain material is presented. The process concerns the dissolution of solids from the outer surface of the solids and the extraction of the dissolved material from the layer of inert grain material in the stationary layer.

Періодичне розчинення калій хлориду за зміни параметрів системи

Експериментально досліджено розчинення калію хлориду в апараті з механічним перемішуванням. Визначено залежність зміни концентрації солі з часом розчинення. Наведено теоретичні залежності для розрахунку балансових співвідношень між рідинною та твердою фазами за умов постійності об’єму розчину та його густини і за змінних умов цих параметрів. Наведено розрахункові залежності для балансових співвідношень та виконано їх графічне порівняння. Показано, що для умов високих концентрацій спостерігається неспівпадіння балансових показників.

Розчинення полідисперсної твердої фази у газорідинному потоці

Досліджено процес розчинення полідисперсної твердої фази у газорідинному
потоці. Зокрема досліджено розчинення одинарних частинок K2SO4 у зваженому стані і
визначено коефіцієнт масовіддачі β. Наведено схему експериментальної установки.
Побудовано графічну залежність розподілу частинок за їх діаметром. Підтверджено
незалежність коефіцієнта масовіддачі від діаметра частинок під час розчинення у
газорідинному потоці. Виконано теоретичний розрахунок розчинення полідисперсної