Підготовка тез доповідей

ДОПОВІДІ

У роботі конференції будуть заслухані пленарні та секційні доповіді. Планується нагородження кращих доповідей молодих науковців. Для участі у даній номінації потрібно у заявці після назви доповіді у дужках позначити літеру „М”.

 

ПІДГОТОВКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Для участі у конференції на електронну пошту конференції необхідно направити заявку на участь у конференції та тези доповіді у форматі doc або docx.

Тези доповіді повинні бути написані виключно англійською мовою, оформлені згідно з шаблоном, розміщеним на сторінці конференції: http://science.lpnu.ua/issis-2020. Обсяг матеріалів повинен становити дві повні сторінки А4, вони повинні містити анотацію (до 50 слів) англійською мовою. Заявка на участь у конференції розміщена на сторінці конференції.

Повідомлення про прийняття Програмним комітетом тез доповіді буде розіслано авторам електронною поштою у II інформаційному повідомленні.

Після отримання інформації про прийняття матеріалів авторам необхідно сплатити організаційний внесок та надіслати на електронну адресу Оргкомітету копію документа про оплату. Реквізити для переказу оргвнеску будуть вказані у II інформаційному повідомленні.

Умовою участі у конференції є оплата організаційного внеску. Вартість оргвнеску визначається за старшим співавтором.

Збірник матеріалів конференції (тези доповідей) будуть опубліковані в електронному вигляді на веб-сайті конференції та надано учасникам при реєстрації.

Кращі доповіді на конференції будуть рекомендовані до друку у фахових журналах України: «Інформаційні системи та мережі» (сайт журналу – http://science.lpnu.ua/uk/sisn) та «Автоматика, вимірювання та керування» (сайт журналу – http://science.lpnu.ua/uk/amm ).